Nove mašine za prijepoljske malinare

Turska razvojna agencija TIKA donirala je 23 poljoprivredne mašine prijepoljskim malinarima. Vrednost ove donacije iznosi oko 4 miliona dinara.

 

Lokalna samouprava je prošle godine konkurisala kod TIKE sa projektom za nabavku poljoprivrednih mašina namenjenih malinarima, kojih je u Prijepolju sve više. Njihovom odlukom mašine su podeljene ?lanovima Udruženja malinara „Zlatna malina“ iz Prijepolja.

„Projekat je vredan 4 miliona dinara, a odnosi se na nabavku 23 poljoprivredne mašine. Mislim da je to dobra pomo? za razvoj poljoprivrede i malinarstva, jer malinarstvo je poslednjih godina kod nas u ekspanziji, imamo velike uspehe u toj oblasti poljoprivrede i ovakav vid pomo?i ?e dosta zna?iti za naše poljoprivrednike“, kazao je ?lan Opštinskog ve?a Esad Hodži?.

Predsednik opštine Prijepolje Emir Hašimbegovi? je istakao da je lokalna samouprava u razgovoru sa predtavnicima TIKE, koji su izrazili želju da kroz ovaj projekat pomognu što više poljoprivrednih proizvo?a?a, odlu?ili da se donacija usmeri najbrojnijem Udruženju prijepoljskih malinara „Zlatna malina“.

Udruženje malinara „Zlatna malina“ broji oko 70 ?lanova, a prema re?ima predsednika ovog poljoprivrednog Udruženja Mirsada Obu?ine, taj se broj znatno uve?ava. 23 mašine namenjene za okopavanje ovog jagodi?astog vo?a koristi?e svim ?lanovima, jer ?e jedna mašina biti raspodeljena na ?ak tri poljoprivrednika.

Predstavnici TIKE isti?u da ?e i u narednom periodu nastaviti da podsti?u razvoj poljoprivrede u ovom kraju, jer su i sami upoznati sa zna?ajem ove grane za razvoj Prijepolja. Prošle godine je od njih stigla i vredna donacija u vidu poljoprivrednih plastenika, tako?e namenjena prijepoljskim poljoprivrednicima.

„Uz pomo? ove mehanizacije rad koji su radnici ranije obavljali nedelju dana, sada ?e mo?i da odrade za samo jedan dan i samim tim poljoprivrednicima ?e biti daleko lakše sada. Ina?e mašine se koriste za uklanjanje korova izme?u sadnica maline“, istakao je koordinator TIKE za Balkan Mehmed Bajram.

TIKA je do sada podržala brojne projekte u Prijepolju, koji su se odnosili na oblasti iz obrazovanja, kulture, zdravstva, poljoprivrde. U ovoj godini oni ?e tako?e finansirati jako zna?ajan projekat, koji se odnosi na rekonstrukciju vrti?a u ovoj opštini, vredan oko 15 miliona dinara.

Nove mašine za prijepoljske malinare

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: