Novi Pazar: Saradnja Filijale NSZ I Konfekcije “Maxers”

Uz pomo? Nacionalne službe za zapošljavanje, kroz programe aktivnih mera zapošljavanja, firma “Maxers” je ove godine zaposlila oko 80 novih radnika. To je re?eno danas prilikom posete direktora Filijale Nacionalne službe za zapošljavanje ovoj uspešnoj konfekciji.

Konfekcija “Maxers” zapošljava 180 radnika i oko 80 procenata svoje proizvodnje izvozi. Planski razvoj obuhvata i planiranje kadrova pa je saradnja sa Filijalom NSZ nezaobilazna. Samo ove godine kroz razli?ite programe aktivnih mera zapošljavanja posao u ovoj uspešnoj firmi pronašlo je 80 novih radnika. Rekli bismo skoro manja fabrika. To je bio i povod da predstavnici Filijale NSZ danas posete Konfekciju “Maxers” i na licu mesta se uvere u kakvim uslovima rade novozaposleni radnici.

U vremenu kada je radno mesto postalo privilegija uverili smo se u dobre uslove u kojima rade zaposleni u Konfekciji “Maxers”. Naime, pored poštovanja svih doma?ih zakonodavnih normi, “Maxers” se ponosi i svojim B sertifikatom Me?unarodnog kodeksa poslovne etike, koji je i uslov izvoza na druga tržišta.

Ove godine Filijala NSZ u Novom Pazaru je kroz razli?ite aktivne mere zapošljavanja- samozapošljavanje, otvaranje novih radnih mesta, javne radove, stru?nu praksu, sticanje prakti?nih znanja i druge, zaposlila na odre?eno i neodre?eno vreme 770 nezaposlenih lica. Za to su izdojena sredstva od preko 97 miliona dinara.

Novi Pazar: Saradnja Filijale NSZ I Konfekcije “Maxers”

Komentari

komentar

Tagovi ,

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: