Novopazarska javna preduzeća na jednom mestu

Uprave nekoliko javnih preduze?a u Novom Pazaru bi?e uskoro premeštene u zgradu u ulici Stane Ba?anin, u kojoj se trenutno nalazi Regionalna radio televizija.

Gradona?elnik Novog Pazara Meho Mahmutovi? rekao je danas na konferenciji za novinare da ?e ova medijska ku?a uskoro biti privatizovana, nakon ?ega ?e morati da se iseli iz zgrade.

On je pojasnio da su predmet privatizacije frekvencija, oprema i zaposleni, ali ne i zgrada, koja je u vlasništvu grada.

Mahmutovi? je istakao da ?e ovim preseljenjem javnih preduze?a gra?ani na jednom mestu mo?i da plate dugovanja za komunalije.

“Dakle, u istoj zgradi bi?e smešteni Toplana, ?isto?a, Vodovod, Turisti?ka organizacija, Sportski centar, Zavod za urbanizam i Direkcija za izgradnju. Zgrada je od danas pod zaštitom privatnog obezbedjenja i bez obzira ko kupi televiziju, on ne?e mo?i da je koristi”, rekao je Mahmutovi?.

Podse?amo da ?e otvaranje koverata sa ponudama i nakon toga javno nadmetanje za kupovinu ove televizije biti održano u petak u Agenciji za privatizaciju, ukoliko jedan od ponu?a?a u ?etvrtak do 15 ?asova dostavi ispravljenu i dopunjenu dokumentaciju.

Nadmetanje za kupovinu ovog medija trebalo je da se održi prošlog petka, ali ga je Agencija odložila, jer je Komisija za sprovo?enje postupka utvrdila da postoji tehni?ka greška u javnoj ispravi za jednog od u?esnika postupka, izdatoj od nadležnog suda u Novom Pazaru.

Za kupovinu ovog javnog preduze?a zainteresovani su konzorcijum više gra?ana, kojeg predstavlja aktuelni direktor televizije Denis Mavri? i Muhamed Zukorli?, brat sandža?kog muftije Muamera Zukorli?a.

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: