Obezbedimo porodilištu aparat za skrining sluha beba

Iako je sa preko 2.000 poro?aja godišnje ubedljivo najve?e porodilište van univerzitetskih centara u Srbiji i u rangu sa Kragujevcem, porodilište novopazarske Opšte bolnice nema, relativno jeftin, aparat za rano otkrivanje ošte?ena sluha kod novoro?en?adi.

Na?elnica neonatologije Suada Mali?evi? kaže da zdravstvenu zaštitu u novopazarskoj bolnici ostvaruje preko 250.000 stanovnika, a u ovdašnjem porodilištu se pora?aju žene i iz Raške, Sjenice, Tutina, kao i opština sa severa Kosova.

“Po preporukama Stru?ne komisije za zdravstvenu zaštitu žena, dece i omladine skrining sluha svih novoro?en?adi obavezan je na dan otpusta iz porodilišta i do navršenih mesec dana, ali se to kod nas ne radi jer nemamo aparat. Zbog toga se deca sa patološkim nalazom ili odre?enim faktorima rizika upu?uju za Beograd ili Kragujevac”, objašnjava Mali?evi?.

Na?elnik Odeljenja Otorinolaringologije Sead Ljaji? naglašava da izostanak ranog otkrivanja ošte?enja sluha kasnije znatno komplikuje le?enje dece, njihov razvoj i socijalizaciju.

“Osim toga, znatno bi bilo jeftinije, i za roditelje i za državu, da se ošte?enje sluha kod dece na vreme otkrije nego da se kasnije pla?a kompleksno le?enje ili razni aparati. Neke procene govore da le?enje deteta sa ošte?enjem sluha košta oko 100.000 evra, a ako se to na vreme otkrije, cifra je višestruko manja”, isti?e Ljaji?.

On dodaje da, sa ranim otkrivanjem ošte?enja sluha, dete može da se osposobi za normalan život, da bude koristan, samostalan ?lan društva koji može da radi i zara?uje za svoju porodicu, da ne bude na teretu društva.

Blic fondacija je po?etkom marta pokrenula akciju prikupljanja sredstava za kupovinu skrining aparata za dijagnostikovanje ošte?enja sluha kod novoro?en?adi za svih 58 porodilišta u Srbiji.

Urednik ove Blicove akcije Velimir Perovi? rekao je gostuju?i u programu radija Sto plus da su do sada porodilišta u tri grada dobila ove aparate i da ?e do kraja akcije taj aparat sigurno biti doniran i novopazarskom porodilištu

“Apelujem na sve gra?ane Srbije, kao i društveno odgovorne, dobrostoje?e kompanije da se priklju?e akciji jer samo tako možemo obezbediti aparate za sva porodilišta u Srbiji”, izjavio je Perovi?.

Naš radio se priklju?io akciji nabavke aparata za skrining sluha beba, a to možete uraditi i vi tako što ?ete poslati SMS na broj 2552 (važi za sve mreže, cena poruke 100 dinara) ili možete uplatiti sredstva na teku?i ra?un Blic fondacije: 2750010221949709 90 – rsd, Societe Generale Srbija, Beograd.

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: