Od sutra popunjavanje liste želja

Predaja liste želja  za one koji tek treba da upišu srednje škole, sledi narednih dana. Naj?eš?e greške predhodnih godina dešavale su se upravo prilikom popunjavanja.

U osnovnoj školi „Meša Selimovi?“, roditeljima i u?enicima savetovali su da pažljivo popunjavaju formular za listu želja, jer jedno pogrešno slovo ili broj vode do  neželjene škole. Predagog, Slavica Karanovi? ,isti?e da ?e predaja liste želja biti mogu?a u subotu i nedelju, od 8 do 15 sati. Završni test  predstavljao je zapravo uvod u upis u srednje škole, a u OŠ Meša Selimovi?, u?enici su pokazali dobro znanje. I u?enici , ali I nastavnici, zadovoljni su pokazanim znanjem.

DaPodse?amo da je  ove godine ,po prvi put uvedeno pravilo da za upis u ?etvorogodišnju srednju školu, djaci moraju da imaju minimum 50 bodova.

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: