Ombudsmanu Pazarci ne pišu

Zaštitnik gra?ana Saša Jankovi? ocenio je da se gra?ani Novog Pazara re?e obra?aju njegovoj kancelariji, nego što je to slu?aj sa drugim gradovima sli?ne veli?ine u Srbiji.

On je u intervjuu za Sto plus radio rekao da je do sada iz Novog Pazara podneto nešto manje od 300 pritužbi, iako bi se na osnovu veli?ine grada mogao o?ekivati duplo ve?i broj.“Prošle godine je za 30 odsto pove?an broj pritužbi, ali ne i odavde.?ak i da smo dobili duplo ve?i broj protužbi, to ne bi bilo alarmantno ni po kom osnovu, niti bi to pokazatelj da gra?ani imaju ve?i broj problema u odnosu na ostale delove zemlje, naglasio je Jankovi?.

On je pojasnio da je u 2015. uve?an broj pritužbi iz Novog Pazara, jer je Bošnja?ko nacionalno ve?e (BNV) bilo aktivnije nego ranijih godina.

“Dobili smo od njih više pritužbi, na osnovu njih smo napravili i neke pomake, pre svega kada je re? o pravu na obrazovanje na maternjem jeziku i službenoj upotrebi jezika”, naglasio je ombudsman.

Jankovi? je dodao da se osim žalbi na prava manjinske zajdnice u Srbiji, gra?ani Novog Pazara, kao i u ostalim gradovima, uglavnom žale na loš rad lokalne administracije i komunalne probleme.

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: