Otežano ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu

Pokrajinski ombudsman saopštio je danas da su tokom prošle godine pravo na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, koja bi kao tekovina savremenog društva trebalo da bude jednako dostupna svima, najteže ostvarivale dve ranjive društvene grupe, deca i žene.

Povodom Svetskog dana zdravlja, vojvodjanski ombudsman je saopštio da pritužbe gradjana na rad zdravstvenih i socijalnih ustanova, ali i podaci koje te ustanove dostavljaju pokrajinskom zaštitniku gradjana, ukazuju da je ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu u Vojvodini otežano.

“Nedostaje lekara, specijalista, medicinskog osoblja, kao i prostora, opreme i novca za rad u skladu sa savremenim zahtevima struke”, piše u saopštenju.

Ocenjuje se da je posledica takvog stanja preoptere?enost zdravstvenih ustanova.

“Kako bi smanjili broj gradjana kojima se pruža usluga, institucije ?esto pribegavaju restriktivnom tuma?enju propisa”, isti?e se u saopštenju i dodaje da takav pristup u o?ima korisnika ostavlja utisak neorganizovanosti i selektivnosti, a da se na neke preglede ?eka i po nekoliko meseci.

Ombudsman dodaje i da se pravo na zdravlje ostvaruje poštuju?i na?ela dostupnosti, pristupa?nosti, prihvatljivosti i odgovaraju?eg standarda zdravstvene zaštite.

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: