Otkriven spomenik Gavrilu Principu u Lukavici: Nove opasne poruke Dodika i Radmanovića

Spomenik i park Gavrilu Principu sve?ano je otvoren danas u Op?ini Isto?no Novo Sarajevo, u prisustvu politi?kog rukovodstva bh. entiteta RS i institucija države BiH. Spomenik su otkrili ?lan Predsjedništva BiH Nebojša Radmanovi? i predsjednik bh. entiteta RS Milorad Dodik.

spomenik Gavrilu Principu

Dolazak predsjednika RS-a i SNSD-a Milorada Dodika i njegovih strana?kih kolega okupljenih blizu 1.000 ljudi pozdravili su slabašnim aplauzom, a potom su uslijedila oficijelna obra?anja, red pjesme, pa red politi?kih govora.

Oficijelni spiker na sve?anosti otvaranja parka i otkrivanja spomenika Principu kazao je da je ovaj današnji, dan podsje?anja na 19-godišnjeg mladi?a koji je, kako je rekao jedan histori?ar, “više bio savremeni Evropljanin, nego što je toga bio svjestan”.

“Ovo je podsje?anje na pucanj na osnovu kojeg, evo i 100 godina poslije neki se usude postaviti pitanje ko je zapravo bio Princip, heroj ili terorista? Samo neuki i zlonamjerni ?e ga nazvati teroristom i pokušati izmijeniti historijske ?injenice, kako o Gavrilu tako i o svim dosadašnjim stradanjima srpskog naroda. Nažalost, bilo ih je i previše”, re?eno je, izme?u ostalog.

Još nismo stvorili državu koju želimo

Okupljenima se prvo obratio na?elnik Isto?nog Novog Sarajeva Ljubiša ?osi?. Na samom po?etku pozdravljaju?i zvanice ?osi? je kazao da pozdravlja okupljanje, izme?u ostalog i predstavnike iz institucija Bosne i Hercegovine, a potom se na kratko zbunio i “ugrizao za jezik”, pa ispravio: “Zajedni?kim institucijama BiH”.

“Gradski park je bio odraz i potreba stanovnika Isto?nog Novog Sarajeva. Gradili smo ga vo?eni idejom ljudi svih generacija da imaju mjesto za odmor. Do sada smo u park uložili oko 350.000 KM i on ?e imati sadržaje za djecu, penzionere, amfiteatar za kulturne sadržaje, staze za šetnju i fontanu. Paralenlno sa parkom rodila se i ideja o spomeniku Principu, heroju srpskog, ali ja ?u re?i i ostalih naroda na ovim prostorima. Princip je danas u Isto?nom Novom Sarajevu spoj prošlosti i budu?nosti, prošlosti na koju smo ponosni i budu?nosti koju ?e graditi djeca ovdje u ovom parku”, kazao je ?osi?.

Nakon njegovog obra?anja uslijedila je pjesma o Kosovu i Vidovdanu u izvedbi Mješovitog hora hora Isto?na Nova Ilidža i Kulturnog centra Isto?no Novo Sarajevo, a potom i obra?anje ?lana Predsjedništva BiH Nebojše Radmanovi?a, uz podsje?anje oficijelnog spikera da se radi o ?ovjeku koji ?e re?i nešto više o “o njegovim saznanjima, o pokušajima prekrajanja historijskih ?injenica u BiH” te o ?ovjeku koji “zna kako se danas u Sarajevu “teško boriti za RS”.

Radmanovi? je na po?etku podsjetio na to da se sutra obilježava i Vidovdan, koji “nije samo crveno slovo u kalendaru, ve? onaj svetac kada se Srbi širom svijeta sastaju i prisje?aju slavnih bitaka za svoju slobodu”.

spomenik Gavrilu Principu 2

“Vidovdan je i simbol borbe za našu zajedni?ku državu koju još nismo uspjeli stvoriti. Na današnji dan prije 100 godina u Sarajevu je bilo sve spremno za obilježavanje velikog srpskog praznika. Militantni austro-ugarski prestolonasljednik Ferdinand je bio stigao u Sarajevo da na veliki srpski praznik održi manevre i smotru austro-ugarske vojske jasno uperenu protiv srpskog naroda i protiv, tada slobodarske, ali ve? izmu?ene ratovima, Srbije. S druge, mladi zadojeni idejom slobode spremali su se da mu odgovore. Mladi okupljeni u organizaciju Mlada Bosna bili su spremni da završe sa austro-ugarskim nadvojvodom za sva vremena, i to su i uradili. Ne sje?amo se slu?ajno toga”, kazao je Radmanovi?.

Izme?u ostalog, dodao je kako je sahrana Principa i pripadnika Mlade Bosne bila popra?ena velikim brojem ljudi, “prije svega Srba, ali i onih drugih nacionalnosti, koji su došli ispratiti svoje heroje”.

Dodao je kako se nije o?ekivalo da ?e tada neki “naši susjedi i komšije re?i da to nisu njihovi heroji”.

“Neki ljudi sa ovih prostora su plo?u Principu u Sarajevu skinuli i odnijeli je 1941. najve?em neprijatelju ovih naroda ovdje, zloglasnom Adolfu Hitleru, da pokažu kako su njegovi podanici. Ti koji su je odnijeli i danas ovdje imaju svoje potomke i oni su upravo ovih dana pokušali da oskrnave sje?anje na Mladu Bosnu i Principa. Ponovo optužuju Srbe. Potomci tih koji su se klanjali Hitleru danas govore da smo mi fašisti”, kazao je Radmanovi?.

Spomenu je i to da “oni tamo” sada obilježavaju 100. godina od Prvog svjetskog rata te upitao “koga se oni sje?aju”.

“Mi se sje?amo Principa i svih madobosanaca bez obzira kako se zvali”.

Nakon obra?anja Radmanovi? je pozvao Dodika i ostale okupljene da otvore park i otkriju spomenik Principu, bron?anu statuu.

Otkrivanje spomenika obavljeno je uz muziku i pjesmu prisutnih horova, a potom su uslijedile i izjave za medije. Dok je predsjednik RS-a pred kamerama izgovarao ve? o?ekivane re?enice, program sve?anosti je išao dalje, pa su tako folklor i muzika u pozadini bili “otežavaju?a okolnost” za Dodikov monolog, koji je na kraju bio primoran skratiti.

Ponosni na historiju

Namještaju?i rozu kravatu, koju je odabrao za ovu priliku, Dodik je rekao kako je srpskom narodu bila oduzeta imovina, historija i da je sasvim logi?no da sa “odlaskom Srba iz federalnog Sarajeva po?ne odlaziti i historija koju su ?inili Srbi na tom prostoru”.

“Zato ovdje u Isto?nom Sarajevu otkrivamo spomenik Principu i šaljemo poruku da smo ponosni na našu historiju i slobodu, da odbranimo pravo na naš identitet koji se danas narušava ?injenicom da sve ono što pripada i što jeste srpska historija, i ono što smo vjerovali da je zajedni?ka historija, žele da unište. Mi ne želimo o tome da šutimo. Svi borci srpskog naroda za našu slobodu su naši junaci, naši preci i u tom pogledu ne?emo odustati i ne želimo odustati od obilježavanja ovih doga?aja, bez obzira na poruku koju dobijamo iz federalnog Sarajeva, da srpska historija može biti samo negativna”, istakao je.

Narodi koji ovdje žive nikada nisu bili na jednoj strani i danas su podijeljeni. I danas vezano za Sarajevski atentat razli?ito gledamo i mislimo, nikada nismo bili zajedno, ni u tuzi i veselju. Ne obilježavamo zajedni?ke praznike, jer ih nije ni bilo, šaljemo razli?ite poruke, i to govori o današnjoj BiH. Državi koja se drži na silu i nasiljem me?unarodnog faktora, a nema unutrašnje volje za to i saglasnosti”, kazao je Dodik.

U trenutku kada je izustio “ne pristajemo na Bosnu i Hercegovinu” u pozadini je po?ela muzika, što je na neki na?in i bila simbolika, muzika koja je prekinula njegove ve? odavno poznate stavove.

Nakon još nekoliko pjesama o Srbiji i Srbima, skup se polako po?eo razilaziti, a park i spomenik Gavrilu ostat ?e nekim novim generacijama da sude o njemu, odnosno o historiji.

Komentari

komentar

Vrh
%d bloggers like this: