Ovo su ministri u novoj Vladi

Nova Vlada Srbije ima?e 18 ministara, od kojih su troje bez portfelja. Ivica Da?i?, lider SPS, bi?e prvi potpredsednik vlade a me?u potpredsednicima su i Nebojša Stefanovi?, Zorana Mihajlovi? i Rasim Ljaji?, objavio je Blic.

 

Nebojša Stefanovi? – potpredsednik vlade i ministar unutrašnjih poslova

Zorana Mihajlovi? – potpredsednica vlade i ministar gra?evine, saobra?aja i infrastrukture

Rasim Ljaji? – potpredsednik vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija

Dušan Vujovi? – ministar finansija

Goran Kneževi? – ministar privrede

Branislav Nedimovi? – ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine

Ivica Da?i? – prvi potpredsednik vlade i ministar spoljnih poslova

Nela Kuburovi? – ministar pravde

Ana Brnabi? – ministar državne uprave i lokalne samouprave

Zoran ?or?evi? – ministar odbrane

Aleksandar Anti? – ministar rudarstva i energetike

Mladen Šar?evi? – ministar prosvete i nauke

Zlatibor Lon?ar – ministar zdravlja

Aleksandar Vulin – ministar za rad i zapošljavanje

Vanja Udov?i? – ministar omladine i sporta

Vladan Vukosavljevi? – ministar kulture i informisanja

Jadranka Joksimovi? – ministar bez portfelja

Slavica ?uki? Dejanovi? – ministar bez portfelja

Milan Krkobabi? – ministar bez portfelja

Mandatar za sastav Vlade Srbije Aleksandar Vu?i? podneo je danas predsednici Narodne skupštine Srbije Maji Gojkovi? predlog za izbor ?lanova Vlade Srbije navode?i da ?e novi sastav vlade biti “kombinacija svežine i iskustva” i u njoj ?e biti mesta za šest ili sedam novih ministara.

Obra?aju?i se novinarima u Narodnoj skupštini, nakon što je predsednici parlamenta Maji Gojkovi? podneo predlog za izbor ?lanova vlade, Vu?i? je kazao da je sa?uvana okosnica prethodne vlade ali i da ?e nestrana?ke li?nosti preuzeti odre?ene resore u novoj Vladi Srbije.

“U skladu sa Ustavom, podneli smo predlog predsednici Narodne skupštine i ona je ve? sazvala sednicu na kojoj ?e gra?anima zvani?no biti predstavljena nova Vlada Srbije. Na sutrašnjoj sednici, poslanici i gra?ani ?e mo?i da ?uju odgovoran i sveobuhvatan program i plan vlade za bolji standard gra?ana Srbije”, kazao je Vu?i? u Narodnoj skupštini.

Prema njegovim re?ima, prethodna vlada bila je vlada stabilizacije dok nova Vlada Srbije treba da bude vlada “napretka i prosperiteta”.

“Sa?uvali smo okosnicu stare vlade koja je spre?ila bankrotstvo zemlje, podigla trostruko rast BDP-a, uredila javne finansije, stabilizovala fiskalni sistem, zapo?ela i završila neke infrastrukturne projekte. Nova vlada treba da bude vlada napretka i prosperiteta, i u skladu sa tim smo donosili odluke”, dodao je mandatar.

Aleksandar Vu?i? rekao je da ne može da kaže koliko ?e sutra govoriti o ekspozeu, ali da ?e to trajati više sati.

On je rekao da ?e deo govoriti iz glave.

“Pokuša?u da stojim šest ili sedam sati i da ?itam…Bi?u spreman da odgovorim na svako pitanje…”, rekao je Vu?i? i dodao da ako bude neko od opozicije želeo da napusti salu on to ne može to da spre?i. Posebno smo obratili pažnju na pravosu?e.

Vu?i? je rekao da nije realno da se sutra ni prekosutra glasa za novu vladu, jer o?ekuje opstrukcije opozicije.

Predsednica parlamenta zakazala je za sutra u 14 sati sednicu na kojoj ?e Vu?i? podneti ekspoze, a zatim ?e se raspravljati o sastavu Vlade.

Komentari

komentar

Tagovi ,

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: