Papa Franjo: Za terorizam nije odgovoran islam, već globalna ekonomija 

Papa Franjo poru?io je kako terorizam ne nadahnjuje islam ve? svjetska ekonomija koja štuje boga novca što je i dovelo do ovog vala nasilja, piše The Wall Street Journal.

“Terorizam nastaje kad ne postoji alternativa i rast ?e sve dok ?e se svjetska ekonomija vrtjeti oko boga novca, a ne ?ovjeka”, poru?io je papa nakon što se vratio iz Poljske. “Ovo je fundamentalni terorizam usmjeren protiv cijelog ?ovje?anstva.”

Govore?i u avionu na povratku iz Krakova papa je odgovarao na pitanja o povezanosti islama i recentnih teroristi?kih napada, osobito o onom u kojem je u Normandiji ubijen 84-godišnji sve?enik. Sugerirao je i kako je društvena i ekonomska marginalizacija mladih muslimana važna za razumijevanje onih koji su se priklju?ili ISIL-u.

“Koliko smo mi Europljani mladih ljudi lišili njihovih ideala? Nezaposleni su pa se okre?u drogama i alkoholu. Odlaze iz svojih domovina i priklju?uju se fundamentalisti?kim grupama”, rekao je.

ISIL nije islam, pravi islam zalaže se za mir

Iz svog vlastitog ekumenskog dijaloga s muslimanima zna da oni traže mir i susret. “Nije pravedno govoriti da je islam teroristi?ki nastrojena vjera. Ni jedna vjera nema monopol na svoje nasilne ?lanove. Ako ?u govoriti o nasilju muslimana, trebao bih govoriti i o nasilju krš?ana. Nisu svi muslimani nasilni jednako kao što nisu nasilni niti svi krš?ani”, dodao je isti?u?i kako ISIL ne reprezentira islam u cjelini.

“U gotovo svakoj religiji postoji mala grupa fundamentalista, ?ak i u Katoli?koj crkvi”, tvrdi papa te dodaje kako ta grupa krš?ana ne mora nužno svoje nasilje pokazivati fizi?ki. “Ljudi mogu ubiti jezikom jednako kao i nožem”

Ovo nije vjerski rat, ovo je rat za novac

Papa je uvjeren da se ovaj trenuta?ni rat vodi zbog ekonomskih i politi?kih interesa. “Postoji rat za novac. Postoji rat za prirodne resurse. Postoji rat za dominaciju na ljudima. Neki možda misle da govorim o vjerskom ratu. Ne, sve religije zalažu se za mir, ljudi su ti koji žele rat”, rekao je papa Franjo još u srijedu.

Tokom svog cijelog boravka u Poljskoj papa se zalagao za politiku otvorenih vrata prema izbjeglicama. “Ljudi ?e vam možda re?i da ste sanjari jer vjerujete u novo ?ovje?anstvo, ono koje odbacuje mržnju me?u ljudima. ?ovje?anstvo koje odbacuje granice i barijere te svoje vlastite tradicije njeguje bez da bude sebi?no i malodušno”, poru?io je papa za vrijeme svog boravka u Poljskoj.

Nedjeljna misa bila je vrhunac proslave Svjetskog dana mladeži. Papa je okupljene pozvao da odbace distrakcije materijalizma. “U Božjim o?ima je odje?a koju nosite ili marka telefona kojim se služite potpuno nevažna”, rekao je. “Recite rezolutno ne narkotiku uspjeha pod svaku cijenu. Recite rezolutno ne i sedativu brige samo za sebe samoga i svoje vlastite dobrobiti”, zaklju?io je papa.

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: