Perspektiva – uzgoj maline

Me?uopštinska unija poljoprivrednih udruženja, novopazarska Poljoprivredna stru?na služba i Odjeljenje za privredu Grada Novog Pazara, u saradnji sa Agencijom za ekonomski razvoj Sandžaka SEDA, zapo?inju realizaciju pilot projekta uzgoja maline.

,,Na osnovu studije koju je uradila novopazarska Poljoprivredna stru?na služba videli smo da je ovo podru?je izuzetno povoljno za uzgoj maline, što smo danas imali prilike i da se uverimo prilikom poseta doma?inima Zvonku ?ekanovi?u iz Vranovine, Vladeti Ili?u iz Štitarskog Goševa i Džemu Mehmedovi?u iz Belih Voda“, kazao je predsjednik MOUPU Ismet Sajtari?.

Po rije?ima Sajtari?a cilj ovog projekta o uzgoju maline je da se kod poljoprivrednika ovih krajeva inicira pokretanje porodi?nog biznisa koji ?e da uposli sve njene ?lanove i obezbjedi im sigurnu ekzistenciju.

Perspektiva - uzgoj maline

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: