Pet listi za izbore u Tutinu

Na izborima za odbornike Skupštine Tutina u?estvova?e ukupno pet listi na kojima se nalazi 138 kandidata za 37 ?lanova lokalnog parlamenta, objavljeno je u zbirnoj izbornoj listi koju je utvrdila opštinska izborna komisija.

Pod rednim brojem jedan na izborima u Tutinu bi?e lista “Za evropski Tutin – Rasim Ljaji?”. Nosilac liste od 37 imena je Safet Derdemez, drugi je Mersudin ?uljevi?, a tre?a Anida Selmanovi?.

Lista “Muamer Zukorli? – Bošnja?ka demokratska zajednica Sandžaka” ima 36 kandidata za odbornike i na izborima ?e biti pod rednim brojem dva. Prvi na listi je Ljutvija Balkan, a zatim slede Zaim Redžepovi? i Atifa Šalji?.

“Tutin prije svega – Bošnja?ka narodna stranka – Mujo Mukovi?” ?e biti tre?a na glasa?kom listi?u. Oni su kandidovali 14 osoba za odbornike u lokalnom parlamentu Tutina, a prvi me?u njima je Besim Hamzagi?. Lider BNS Mujo Mukovi? je na drugom mestu.

Koalicija okupljena oko Srpske napredne stranke “Aleksandar Vu?i? – Srbija pobe?uje” nastupi?e pod rednim brojem ?etiri. Nosilac liste koja broji 14 imena je Rade Petrovi?, a za njim slede Slobodan Ze?evi? i Emina Hadži?.

Lista “SDA Sandžaka – Sulejman Ugljanin” je peta. Nosilac liste je aktuelni predsednik Opštine Šemsudin Ku?evi?, ispred Bajra Gegi?a i Sabine Dazdarevi?, narodnog poslanika u bivšem sazivu Skupštine Srbije. Predložili su kandidate za svih 37 odborni?kih mesta.

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: