Pomoć iz Njemačke za izbjeglice

Na novopazarsku carinu stigao je još jedan kontigent humanitarne pomo?i iz Njema?ke za izbjeglice u prihvatnom centru u Preševu. To je tre?i put kako se iz Minhena doprema pomo? te vrste posredstvom MHD “Merhamet Sandžaka”.

Volonteri Njema?kog savjeza za civilnu pomo?, ina?e humanitarne organizacije iz Minhena koja se bavi prikupljanjem i distribucijom pomo?i za izbjeglice iz zemalja zahva?enih ratom doprijemili su za izbjeglice u Preševu zimsku odje?u i obu?u, toplu ?ebad i šatore. Za one najmla?e koji su u nevolji i po koji slatkiš kao utjehu.

Iako mladi, volonteri Lukas i Robin uspješno sprovode misiju svojih plemenitih sugra?ana.

“Mnogo je izbjeglica u Njema?koj. Brojne su organizacije koje im pomažu, mi se trudimo da u?inimo što je više mogu?e ali ih je toliko da ne možete svakome pomo?i. Mnogo im je teže na ovoj Balkanskoj ruti nego kada do?u u Njema?ku. Nadam se da im ovaj naš napor bar malo olakšava”, rekao je mladi Robin.

Ja bih da se zazhvalim svim dobronamjernim ljudima koji nam olakšavaju tokom puta ovdje u Srbiji. Posebno ljudima iz organizacije “Merhamet Sandžaka” koji nas usmjeravaju dalje i pomažu da se roba na carini ne zadržava dugo”, rekao je Lukas iz Minhena.

Saradnja Njema?kih organizacija i Muslimanskog humanitarnog društva “Merhamet Sandžaka” ide uzlaznom putanjom. Ovaj na?in pomo?i izbjeglicama ?e se nastaviti i unaprijediti uvjereno je i rukovodstvo Merhameta.

Lukas i Robin nisu samo volonteri koji dopremaju ovu pomo?. Odvojili su ve?i dio novca i da je kupe. Sami pla?aju putne troškove i gorivo, sve to je kažu nebitno kada na licima ljudi kojima pomognu vide osmjeh.

Pomo? iz Njema?ke za izbjeglice

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: