Posao za medicinske sestre u Nemačkoj

Medinske sestre  pedijatrijskog  i  opšteg smera   koje žele da dobiju posao u Nema?koj  mogu se prijaviti na konkursu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Ovaj vid zaposlenja kod nas je omogu?en  zahvaljuju?i sporazumu  Nacionalne službe za zapošljavanje  i Savezne aganecije za zapošljavanje  iz Nema?ke.

Zahvaljaju?i sporazumu o zapošljavanju koji je NZS sklopila sa Saveznom agencijom za zapošljavanje iz Nema?ke  u januaru 2013 godine ponovo ?e ve?i broj  naših medicinskih radnika dobiti  zaposlenje u Nema?koj. U ovom momentu  otvorena su dva konkursa.

Jedan se odnosi na zapošljavanje  medicinskih sestara iz pedijatrijskog smera  u de?ijim bolnicama  u Frankfurtu I prijavljivanje je do 19.12.2014. godine.

Drugi konkurs odnosi se na zapošljavanje medicinskih se sestara u bolnicama I domovima za stara lica u ostalim gradovima  I lica se mogu prijaviti do 31.12.2014. godine.

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: