Poseta ambasadora Holandije

Gradona?elnik Novog Pazara dr Meho Mhmutovi?  je primio holandskog ambasadora u Republici Srbiji Henka Van Den Dula. Tema razgovora bila je aktuelna politi?ka, ekonomska i bezbednosna situacija u Novom Pazaru i regionu.

U okviru svoje prve radne posete Novom Pazaru, ambasador Kraljevine Holandije u Srbiji Henk Van Den Dul obišao je danas Gradsku upravu gde se susreo sa gradona?elnikom Novog Pazara dr Mehom Mahmutovicem i njegovim saradnicima.

Aktuelna politicka, ekonomska i bezbednosna situacija u Novom Pazaru i regionu bile su centralne teme razgovora doma?ina sa holandskim izaslanikom. Visoki diplomata je izrazio interesovanje i za predstoje?e izbore, iznose?i o?ekivanja da ?e izborni proces biti fer i demokratski i da ?e prote?i u mirnoj

Gradona?elnik Mahmutovi? je posebno naglasio znacaj koji predstavnici gradskog rukovodstva pridaju ekonomskom oporavku i otvaranju novih radnih mesta, kao kljucu rešenja svih ostalih problema sa kojima se grad suo?ava.  Izmedju ostalog, on je naglasio da prioritetni zadaci novopazarskih gradskih vlasti obuhvataju, pre svega, izgradnju lokalne infrastrukture. S tim u vezi, posebno se osvrnuo na brojne infrastrukturne projekte koji su realizovani u proteklom periodu zahvaljujuci dobroj saradnji lokalnih vlasti sa Vladom Republike Srbije, ali i prijateljskim zemljama.

Ambasador Van Den Dul  je, sa svoje strane, ukazao na zna?aj koji Kraljevina Holandija  pridaje aktuelnoj situaciji u Novom Pazaru i ovom delu zemlje izrazivši, izmedju ostalog,  podršku naporima usmerenim ka ekonomskom oporavku grada i regiona i otvaranju perspektive mladima, a u skladu sa prioritetima u radu aktuelnog rukovodstva.

Poseta ambasadora Holandije

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: