Poslovne žene za edukativni centar

Zagovaranje formiranja edukativno, razvojno, radioni?kog centra u Novom Pazaru, koji ?e služiti za obuku nezaposlenih žena, tema je danšnjeg okruglog stola, koji je u novopazarskom Kulturnom centru organizovalo Udruženje poslovnih žena Jugozapadne Srbije u saradnji sa Gra?anskim inicijativama.

Razvojno edukativni centar za žene, kao moderna obrazovna ustanova u Novom Pazaru i regionu, služio bi za profesionalno osposobljavanje nezaposlenih žena – re?eno je na ovom skupu. Osnovni cilj takvog jednog centra je dugoro?na prevencija nezaposlenosti, kroz pružanje razli?itih vidova podrške i pomo?i u sticanju novih znanja i veština, kako bi se, u skladu sa potrebama, žene osposobile i ohrabrile za pokretanje sopstvenog biznisa.

Na osnovu istraživanja o potrebama žena sa ruralnog podru?ja, žena sa zavoda za zapošljavanje, ali i potrebama lokalnih privrednika za pojedinim zanimanjima, može se zaklju?iti da je Razvojno edukativni centar potreban Novom Pazaru. Projekat zagovaranja formiranja takvog jednog centra sprovodi Udruženje poslovnih žena Jugozapadne Srbije i Gra?anske inicijative uz podršku USAID-a.

Komentari

komentar

Vrh
%d bloggers like this: