Postavljene nove klupe na studentskom trgu

Studentski trg ponovo ima klupe i to zahvaljuju?i donaciji Sportsko sajamske ustanove „Pendik“, Sprotskog centra i Nacionalne službe za zapošljavanje.

Kako isti?e direktor ustanove „Pendik“ Enes Pljaki? namera je bila da se ?acima i studentima omogu?i da slobodno prolaze ovim trgom bez straha da ?e ih udariti neko vozilo.

Koliko je studentski trg bitan za ?ake i studente govori i ?injenica da njime dnevno pro?e više stotina u?enika. On je bio prilago?en njihovim potrebama ali zbog ne savesnih gra?ana ovde su kola svakodnevno prolazila a klupe koje su bile postavljene sve su izlomljene. Kako isti?e direktor Sportsko sajamske ustanove „Pendik“ Enes Pljaki? postavljanje novih klupa u mnogome ?e biti od koristi za u?enike ovih škola.

„Ovde prolaze studenti, naša deca. Ovde sada mogu ponovo, pošto znamo da su bile i pre klupe koje su uništene a mi ?emo naravno to sada obnoviti, i kona?no naša deca mogu pojesti užinu na miru“, dodao je Pljaki?.

Akciju postavljanja novih klupa i betonskih stubi?a na studentskom trgu pokrenuli su Sprotsko sajamska ustanova „Pendik“, Sprotski centar i Nacionalna služba za zapošljavanje.

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: