Povećani transferi školama, neravnomerna realizacija

Osnovne i srednje škole u Novom Pazaru dobile su iz gradske kase tokom prošle godine nešto preko 119 miliona dinara, što je oko 61 odsto sredstava koja su im bila namenjena, pokazuje Završni ra?un budžeta za 2015. godinu.

Prema ovom dokumentu, Grad je planirao da u prošloj godini za rad 15 osnovnih, šest srednjih i Muzi?ke škole “Stevan Mokranjac” izdvoji 194.042.000 dinara, ali im je na kraju godine prebacio 119.184.753 dinara, odnosno 61,4 odsto.

Kada je re? o osnovnim školama, najbolje je prošla O.Š. “Vuk Karadži?” kojoj je Gradska uprava od predvi?enih 11,8 miliona dinara uplatila 11,2 miliona, što je ?ak 95 odsto.

Osnovnoj školi “Bratstvo” preba?eno je 14 miliona dinara, odnosno 90 odsto planiranih sredstava, O.Š. “Aleksandar Stojanovi? Leso” 4,4 miliona (70 odsto), O.Š. “Stefan Nemanja” 8,3 miliona (67 odsto), a O.Š. “Desanka Maksimovi?” 7,2 miliona (67 odsto).

Više od polovine predvi?enog novca dobile su i osnovne škole “Rastko Nemanji?” (4,8 miliona, 61 odsto), “Mur” (2,6 miliona, 61 odsto), “Rifat Burdževi? Tršo” (4,7 miliona, 55 odsto) i “Jovan Jovanovi? Zmaj” (3,4 miliona, 53 odsto), dok su “?amil Sijari?” (3 miliona) i “Meša Selimovi?” (3,3 miliona) dobile po polovinu obe?anog novca.

Osnovna škola “Dositej Obradovi?” dobila je oko 40 odsto obe?anog novca (2,4 miliona dinara), “?ura Jakši?” (2 miliona) i “Jošanica” (2,3) tre?inu, a najgore je prošla O.Š “Selakovac”, sada “Avdo Me?edovi?”, kojoj je preba?ena tek ?etvrtina planiranih sredstava, odnosno 1,4 miliona dinara.

Sli?na situacija je i kod Škole za osnovno muzi?ko obrazovanje “Stevan Mokranjac” koja je od planiranih 2,9 miliona dinara dobila tek oko 718 hiljada.

Najviše novca me?u srednjim školama dobila je Ekonomsko-trgovinska (12,8 miliona, 65 odsto planiranih), a potom slede Škola za dizajn tekstila i kože (9,5 miliona, 57 odsto) i Medicinska (7,8 miliona, 78 odsto).

Gimnaziji je u prošloj godini preba?eno 5,2 od 8,9 predvi?enih miliona (59 odsto), Ugostiteljsko-turisti?koj 4,5 od 6,9 miliona (65 odsto), a Tehni?koj 2,9 od 7,7 miliona dinara, odnosno 38 odsto.

Komentari

komentar

Tagovi ,

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: