Priboj: Bebama „Sve na jednom mestu“

Zahvaljuju?i akciji „ Zajedno za bebe“ koju sprovode Fond B92, Privredna komora Srbije i Komercijalna banka, pribojska bolnica je dobila neophodnu opremu za uvo?enje sistema  „ Sve na jednom mestu“.  Implementacija ovog projekta nastavlja se  obukom osoblja u Opštoj bolnici Priboj i mati?noj službi opštinske uprave, ?ime ?e se do kraja godine omogu?iti roditeljima da svoje novoro?en?e prijave odmah po ro?enju u samom porodilištu, potpuno besplatno i  bez dosadašnjih komplikovanih procedura.

 

Donacijom neophodne opreme za uvo?enje sistema „Sve na jednom mestu“ koji je otpo?eo sa primenom u aprilu ove godine u celoj Srbiji, pribojska bolnica i njeno porodiliše bi?e u prilici da znatno olakšaju roditeljima novoro?en?adi upis u mati?nu knjigu ro?enih i dobijanje jedinstvenog mati?nog broja. U samom porodilištu svu proceduru u ovom novom upravnom postupku  ?e obaviti administrativni radnik potpuno besplatno  a zahvaljuju?i umreženom sistemu roditelji ne?e morati da pose?uju kao do sada više državnih službi u procedurama za prijavu deteta.

Direktor Opšte bolnice Priboj dr. Jasminko Toski?, uz zahvalnost donatorima istakao je  posebno zadovoljstvo što je je ovo tre?a donacija u proteklih par meseci za porodilište kako zbog upozoravaju?eg trenda pada nataliteta tako i zbog zna?aja ovog odeljenja bolnice  koje obavi godišnje više od  250 poro?aja za porodilje iz Priboja, Nove Varoši, Prijepolja, ali i sa teritorije opštine Rudo u BiH koje gravitira ka Priboju.

Obuke administrativnog osoblja bolnice i mati?ne službe, koje ?e vršiti instruktori u nastavku    projekta koji organizuju Minstarstva zdravlja i državne uprave i lokalne samouprave kao i kabinet Predsednika Vlade, otpo?e?e prema najavama iz pribojske bolnice do kraja meseca.

Komentari

komentar

Tagovi ,

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: