Pribojski FAP očekuje pomoć od Vlade

Nakon odluke Vlade Srbije da se Fabrika automobila Priboj na?e me?u 10 preduze?a za koje ?e država  rešenje tražiti kroz UPPR i posle  31. maja,  rukovodstvo Fap-a  informisalo je na zboru radnika javnost i zaposlene o detaljima pregovora u Vladi i novim planovima sa lokalnom samoupravom o mogu?nostima poboljšanja socijalnog programa za Fap.

 

Nakon višemese?nih protesta radnika Fapa i pregovora u Vladi Srbije o budu?nosti ovog preduze?a u restrukturiranju, posrnuli pribojski gigant je i zvani?no uklju?en u program Unapred pripremljenog plana reorganizacije UPPR-a,što podrazumeva zaštitu od poverilaca i nakon krajnjeg roka 31. Maja, sve  do pronalaženja održivog i celovitog rešenja.

Generalni direktor Fapa Ranko Vukovi? i njegov pomo?nik Milan Kosti?, prezentovali su javnosti i zaposlenima detalje sa pregovora u Vladi Srbije o planovima reorganizacije i naporima na o?uvanju Fapa kao proizvodne celine.

„ To zna?i da su u toku pregovori rukovodstva Fap-a, Vlade Srbije i Vojske Srbije u kojima bi VS,  trebala da osnuje u delu Fapa remontni zavod, koji bi mogao da zapošljava oko 200 radnika, a da se intentivno pregovara i sa egipatskim i drugim inostranim firmama o saradnji i kontraisporukama. Socijalni program ?e biti dobrovoljan i uz Vladin program od 200 eura kao i za sva druga preduze?ai zaposlene u Srbiji…“ istakao je direktor Vukovi? .

U pokušaju da se izna?e rešenje za jedan od klju?nih zahteva radnika u toku prethodnih štrajkova,  o  sociajlnom programu od 300 eura po godini staža i isplata zaostalih primanja, uklju?ila se i lokalna samouprava u Priboju koja ?e kroz otkup dela imovine Fap-a, omogu?iti dodatna sredstva na program koji nudi Vlada Srbije.

Prema re?ima Predsednika opštine Priboj  Lazara Rvovi?a, lokalna samouprava u svakodnevnim kontaktima sa Vladom Srbije radi na iznalaženju održivog  rešenja za Fap a po pitanju otkupa dela imovine Fap-a isti?e da je opština u tom cilju ve? obavila  sve konsultacije i pripremne radnji i u potpunosti je spremna da aktivno pomogne nakon dogovora unutar samog Fapa i sticanja zakonskih preduslova za realizaciju ovih aktivnosti.

Pribojski FAP o?ekuje pomo? od Vlade

Komentari

komentar

Tagovi , ,

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: