Prijepolje: Burno skupštinsko zasedanje

Sednica lokalnog parlamenta u Prijepolju proti?e u znaku kadrovskih rešenja direktora javnih ustanova  i rešavanja pitanja deponovanja sme?a. Nešto pre deset ?asova dvadesetak meštana iz mesnih zajednica Sopotnica,Zavinogra?e i Gra?anice zatražilo je skidanje sa dnevnog reda ove ta?ke i traže?i da prisustvuju zasedanju Skupštine. Ovaj predlog naišao je na odobrenje odbornika pa ?e prema re?ima predsednice skupštine Stane Markovi? predstavnici gra?ana mo?i da prisustvuju skupštini kada ova ta?ka dodje na dnevni red.

Odbornici SO Prijepolje na današnjem zasedanju razmatrali su plan ostvarenja i izvrženja Budžeta za prvih šest meseci ove godine, kao i koriš?enje budžetskih sredstava sa stalne budžetske rezerve. Odbornik SDP Emir Hašimbegovi?, smatrao je da kao predsednik opštine u tom periodu treba da istakne da je budžetska rezerva, ina?e u vrednosti od oko 20 miliona dinara, potrošena zbog sanacije ošte?enja koja su izazvana vremenskim neprilikama zbog ?ega je bilo proglašeno i delimi?no vanredno stanje u opštini. Odmah po usvajanju dnevnog reda ?etvrte sednice Skupštine opštine bilo je jasno da ?e neke druge teme biti mnogo važnije od predloženog dnevnog reda. ?lan Opštinskog ve?a Milan Ga?evi? za skupštinskom govornicom optužio je bivšeg predsednika opštine Emira Hašimbegovi?a da je dok je bio na njenom ?elu imao drasti?no veliku platu. Hašimbegovi? isti?e da Ga?evi? po drugi put na sednicama SO Prijepolje iznosi neistinete i falsifikovane podatke žele?i da kriminalizuje kompletnu prethodnu vlast i njega li?no.

„Ovo je drugi put da ?lan Opštinskog ve?a Milan Ga?evi? iznosi tendenciozno neta?ne podatke za mene i moj rad kao predsednika opštine. Na prošlom zasedanju je pokazao papir koji ja nikada kao predsednik opštine nisam potpisao, i to posle isteka mog mandata. Na današnjem zasedanju je izneo neta?nu ?injenicu da sam ja kao direktor JKP Lim imao platu od 144.000.oo dinara. Ja sam zatražio od finansijske službe JKP Lim  dokumenat koji pokazuje pravi podatak kolika je meni zaista plata bila i da to nije ni blizu onog iznosa koji je pominjao Ga?evi?“, kaže bivši predsedik opštine Prijepolje a sada u lokalnom parlamentu odbornik Emir Hašimbegovi?

Odbornicima SO Prijepolje obratio se u ime nezadovoljnih gra?ana brodarevskog kraja gde je predvidjena  igradnja transfer stanice Budimir Teševi?, koji je istakao da su meštani spremni i svojim telim da nedozvole da se sme?e deponuje na predloženoj lokaciji.

“Mi ?emo braniti da se na predloženoj lokaciji gradi transfer stanica. Ne?emo dozvoliti da se gore deponuje otpad.Brani?emo svim zakonom dozvoljenim sredstvima, obrati?emo se nadležnim ministarstvima, obrati?emo se i nadležnim institucijama  Evropske  unije. I na kraju, ako bude trebalo brani?emo i svojim telima, da odbranimo prag naše dece, naše unu?adi i budu?nosti celog kraja”, tvrdi ispred meštana brodarevskog kraja Budimir Teševi?

Novom skupštinskom odlukom radno vreme ugostiteljskih objekata za ishranu i pi?e predvi?eno je od 6 do 24 sata, a petkom, subotom uo?i i na dan državnih i verskih praznika odre?enih zakonom do jedan sat posle pono?i.

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: