Prijepoljskom porodilištu stigla donacija iz Turske

Opštinski odbor Sandža?ke demokratske partije u Prijepolju uru?io je donaciju prijepoljskom porodilištu koja je stigla od strane turskog Udruženja „Prijatelji Sandžaka“. Donacija u nov?anim sredstvima posluži?e za pomo? u kupovini dva sterilizatora, koja su bila neophodna za funkcionisanje ovog odeljenja.

Prijepoljsko porodilište se nalazi u jako lošem stanju, i zbog toga što prijepoljska Bolnica pripada ZC Užice, ?ije je ra?un u blokadi, nije mogu?e ništa privrediti ovom odeljenju, istakao je na?elnik porodiljskog odeljenja Bolnice u Prijepolju Goran Tomaševi?. Vrednost kupovine dva sterilizatora je oko 1 500 evra, ali kako isti?e Tomaševi?, zahvaljuju?i donatorima uspeli su da kupe aparate za sterilizaciju, kako bi porodiljsko odeljenje moglo nesmetano da funkcioniše.

Tomaševi? se ovom prilikom zahvalio rukovodstvu SDP-a, društvu „Prijatelji Sandžaka“, kao i brojnim drugim donatorima koji su u?estvovali u kupovini dva sterilizatora. On je istakao da ?e to biti od velikog zna?aja za ovo porodilište, jer su strerilizatori koje su do sada koristili na ovom odeljenju bili u jako lošem stanju.

Sre?an sam što imamo prijatelje kojima u svako doba možemo da se obratimo za bilo kakvu vrstu pomo?i, istakao je predsednik OO SDP-a u Prijepolju Esad Hodži?.

„Pre nekoliko dana su nam se obratili iz porodilišta za jednu sitnu donaciju, odnosno za nedostaju?a nov?ana sredstva namenjena za kupovinu aparata za sterilizaciju. Mi smo to preneli našim prijateljima iz Turske, odnosno Udruženju „Prijatelji Sandžaka“, koji su nam izašli u susret i posleli odre?ena sredtsva u iznosu od 600 evra“, kazao je Hoidži?.

Prilikom posete porodilištu, rukovodstvo OO SDP-a u Prijepolju dogovorilo je sa osobljem porodilišta da naprave projekat sa stvarima koje im nedostaju, kako bi iz ove stranke u budu?e znali na koji na?in im mogu pomo?i u skladu sa njihovim mogu?nostima.

„Osnovni prioritet Foruma žena SDP jesu zdravlje žena i dece, a poseban primat dajemo porodici, pa smo zbog toga odlu?ili da pomognemo baš ovom odeljenju“, kazala je koordinatorka Foruma žena SDP Suanita ?elebi?.

Upoznati sa situacijom na odeljenju porodilišta iz ove stranke su odlu?ili da preko prijepoljskog kluba privrednika doniraju i popravku kreveta za porodilje, kao i ostalog inventara na ovom odeljenju, koje se nalazi u lošem stanju.

Prijepoljskom porodilištu stigla donacija iz Turske

Komentari

komentar

Tagovi ,

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: