Radovan Karadžić uoči presude u Hagu: Muslimani da su ostali u Jugoslaviji bili bi većina

Holandija, BiH – Radovan Karadži?, prvi predsednik Republike Srpske (RS), kome ?e u ?etvrtak, 24. marta, biti izre?ena presuda na su?enju za zlo?ine po?injene u Bosni i Hercegovini, u ekskluzivnom intervjuu za Balkanske istraživa?ke mreže (BIRN) kazao je da ne postoji razuman sud koji bi ga osudio.

radovan-karadzic-001

– Po mom mišljenju, za Muslimane je bilo puno bolje da su ostali u Jugoslaviji, gde bi jednog dana ?ak postali i ve?ina, ali Hrvati to nisu hteli ni u kom slu?aju. Gospodin Izetbegovi? je želeo poseban politi?ki i verski aranžman za muslimansku zajednicu, koji se nije mogao primeniti na Srbe i Hrvate, a ja se tome nisam protivio ni u kom pogledu. Da je umesto Dejtonskog sproveden Lisabonski sporazum, svi bismo bili puno sre?niji, rekao je Karadži? za BRIN.

On je dodao da je pred sudskim ve?em iznesneo mnogo ?iste propagande i da se mnogi optuženi nisu mogli braniti zbog brojnih okolnostinedovoljno vremena i sredstava.

ratko-mladic-radovan-karadzic-foto-profimedia-1458722800-870269

– Da su incidenti na Markalama su?eni pred ovim UN sudom na osnovu UN dokumenata, nijedan Srbin ne bi bio osu?en za incidente na Markalama.Što se Srebrenice ti?e, ono što se desilo u stvarnosti je dovoljno loše, pa nam nikakvo uveli?avanje ne pomaže da do?emo do razumevanja i mira me?u nama. Nepotrebno ubistvo jednog jedinog ?oveka je užasavaju?e, a kamoli ubistvo sigurno najmanje nekoliko stotina ljudi, što je, naprimer, neupitni broj žrtava s povezima. Oni koji su to uradili pre svega su neprijatelji Srba, a zatim neprijatelji tih porodica, a onda i muslimanske zajednice.Isto važi i za 3.500 srpskih žrtava na istom podru?ju. Sad, mogli bismo upore?ivati ko je bio okrutniji, ko je ubio više žena, dece i starijih, ko je prerezao više vratova, odrezao više ušiju i genitalija, ali to ne bi trebalo biti za medije, nego radi konsenzusa u pravednoj i kompetentnoj srpsko-muslimanskoj komisiji za istinu, kad za to do?e vreme, rekao je Karadži? u intervjuu za BRIN.

On je dodao i da ne pori?e sve što se navodi, ali se protiviti obimu i pozadini onoga što se desilo.

Na pitanje BRIN -a kako ocenjuje svoje šanse u presudi, Karadži? je rekao:

– Moje šanse u presudi trebale bi biti iste kao šanse bilo kog državnog predsednika u modernom svetu – ni ve?e ni manje. Sudovi bi trebali biti svesni svih predsedni?kih obaveza, mogu?nosti i ograni?enja, i biti posve?eni istini i pravdi. Jednostavno se iz svih dokaza može videti da predsednik u takvim okolnostima nije mogao uraditi ništa više, kao i da je moja stalna borba za o?uvanje mira, spre?avanje rata i smanjenje patnji svih ljudi bez obzira na veru, predstavljala uzoran trud vrijedan poštovanja prije nego progon.

Karadži? o generalu Ratku Mladi?u, koji je odbio da svedo?i u njegovu korist, kaže da na njega ima mnogo primedbi, kao i na druge oficire starog kova, ali da se nijedan od njih se nije mogao okriviti za zlo?ine.

– Ne verujem da ?e moja presuda imati bilo kakav uticaj na Mladi?ev slu?aj. Moja je obaveza bila da pozovem svakoga ko je nešto znao da svedo?i, a njihovo je pravo bilo da svedo?e ili ne.

On se i osvrnuo na ta?ku optužnice gde se spominje genocid iz 1992. godine.

– Nije bilo nikakvog genocida 1992., samo haos koji smo svi pre toga videli u Hrvatskoj i predvideli da ?e se desiti u Bosni ako u?emo u gra?anski rat.O tome je javno raspravljano u Skupštini BiH, gde sam molio sve zastupnike i partnere u vladi da ne nastave s nametanjem jednostranih mera koje su bile potpuno neprihvatljive za jedan od tri naroda. A ja sam optužen kao da sam pretio ili ube?ivao partnere da nastave sa tom politikom.To jednostavno nije bilo pitanje rukovodstva, to je bilo pitanje naroda. Samo imajte na umu šta bi Muslimani s pravom uradili da ih je neko naterao da postanu dio unitarne Srbije ili Hrvatske. S pravom bi se borili do poslednjeg ?ovjeka, kao što bi i Srbi, rekao je bivši lider bosanskih Srba.

Osvr?u?i se na pitanje BRIN-a  da bi moglo do?i do ukidanja Republike Srpske, centralizovanja BiH ako bude osu?en Karadži? je rekao da kakva god da bude njegova sudbina, to ne?e uticati na sudbinu RS i njenih gra?ana.

On je dodao i da njegovo bekstvo ne biti otežavaju?a okolnost i pozvao se na sporazum sa Holbrukom, koji je predvi?ao da se jedno vreme primiri i ?eka da ameri?ka strana ispuni svoje obaveze.

U slu?aju da presuda bude osloba?aju?a Karadži? je rekao da se više ne?e vra?ati u politiku koja mu je oduzela 25 godina života i da ?e dragoceno vreme provesti sa svojom porodicom i u pisanju knjiga.

Na pitanje BRIN kako vidite budu?nost BiH s obzirom na jako veliki broj nerešenih predmeta ratnih zlo?ina Karadži? je rekao

– Kad velike sile izgube interes za nestabilnost Balkana, one ?e nam pomo?i da prona?emo rešenje za ratne zlo?ine. Pakost je jedna stara igra u BiH i drugim balkanskim zemljama, i zna?i praviti nevolje drugima bez ikakve koristi za onog ko to radi. Ako smo prokockali naše šanse, nemojmo upropastiti šanse mladih ljudi. Mi jedni drugima nismo problem, ali bi naše ponašanje moglo da bude, zato ga ublažimo, rekao je na kraju svog intervjuua lider Srba u BiH Radovan Karadži?.

(BIRN)

via Radovan Karadži? uo?i presude u Hagu: Muslimani da su ostali u Jugoslaviji bili bi ve?ina –.

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: