Rekonstrukcija i obnova Amir-aginog hana prioritet novog saziva BNV – Sandžačke novine

NOVI PAZAR – Predsjednik Bošnja?kog nacionalnog vije?a Esad Džudžo i koordinator u Glavnom uredu Vije?a Haris Imamovi? primili su danas Adema i Senihu Murtezi?, zakonske nasljednike kulturnog dobra Amir-agin han u Novom Pazaru. Tom prilikom Džudžo je istakao da su prvi zadaci novog saziva Bošnja?kog nacionalnog vije?a iz oblasti bošnja?ke kulture – rekonstrukcija, obnova i stavljanje u turisti?ku funkciju Amir-aginog hana.

Dzudzo sa Muratezicima

Džudžo je tako?er, informisao ?lanove porodice Murtezi? da je Vije?e Amir-agin han uvrstilo u Odluku o utvr?ivanju pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara od posebnog zna?aja za bošnja?ku nacionalnu zajednicu, od 25.10.2013. godine, koja je objavljena u Službenom glasniku br. 97/13.

Amir agin Han 1

Odbor za bošnja?ku kulturu Vije?a i Republi?ki zavod zaštitu spomenika kulture su formirali zajedni?ku radnu grupu koja ?e se baviti obnovom i rekonstrukcijom bošnja?kog kulturnog naslje?a. Amir-agin han je na listi prioriteta i on ?e biti obnovljen kroz zajedni?ke projektne aktivnosti dveju institucija, kori?enjem predpristupnih fondova Evropske unije namjenjenim ovoj oblasti.

Nakon obnove i rekonstrukcije ovo kulturno dobro bi postalo stecište obnove starih zanata, po kojima je Novi Pazar bio nadaleko poznat.

?lanovi porodice Murtezi? su istakli da su prošli težak put vra?anja imovniskih prava nad Amir-aginim hanom,  što ?e umnogome olakšati dalje aktivnosti.

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: