RTV: Ne postojimo zbog Ugljanina već zbog gledalaca

Zabranjivanje ulaska novinarima na javni doga?aj i njihovo onemogu?avanje da obave prefesionalni zadatak neprihvatljivo je ponašanje i kršenje Zakona o javnom informisanju i medijima.

Najoštrije protestujemo zbog zabrane ekipi Radio-televizije Novi Pazar od strane Stranke demokratske akcije Sandžaka da izveštava sa današnjeg doga?aja o poseti  predsedavaju?eg Predsedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovi?a koji je danas boravio u Novom Pazaru gde je prisustvovao sednici Bošnja?kog nacionalnog saveta i obeležavanju 26 godina od osnivanja Stranke demokratske akcije Sandžaka.

Ovakav postupak smatramo skandaloznim i zahtevamo da odgovorni za ovaj sramni postupak snose posledice za cenzorsko ponašanje koje je zabranjeno doma?im i me?unarodnim normama.

Na bahato I neprihvatljivo ponašanje predstavnika SDA Sandžaka prema novinarima I Radio televiziji Novi Pazar I ranije smo ukazivali jer ovo nije prvi put da  Sulejman Ugljanin zabranjuje našim novinarima da prate skupove, kako BNV, tako i njegove stranke, te da  našim ekipama uskra?uje  pravo da obave svoj posao i informišu javnost, verovatno ne shvataju?i da Radio televizija Novi Pazar postoji zbog gledalaca a ne zbog politi?kih partija I njihovih  interesa.

Posebno je neshvatljivo, sramotno i štetno da se ovakvi skandali prave prilikom posete visokog zvani?nika Bosne I Hercegovine.

Uprkos ovakvom, grubom kršenju me?unarodnih i doma?ih propisa o dostupnosti informacija, Radio televizija Novi Pazar uspela je da, zahvaljuju?i dobroj saradnji koju ima sa ostalim medijima, do?e do izjava i snimaka današnje posete predsedavaju?eg Predsedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovi?a, kako bi profesionalno i pravovremeno informisala javnost, na ?emu ?emo i ubudu?e insistirati.

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: