Saradnja sa Indonezijom

Delegacija Ambasade Indonezije predvo?ena ambasadorom Indonezije u Srbiji, Semuelom Samsonom, sastala se sa predstavnicima Gradske uprave i razgovarala o mogu?nostima saradanje na obrazovnom, socijalnom, kulturnom,  a prije svega ekonomskom nivou.

Skupu su prisustvovali i lokalni poizvo?a?i mesa i mijleka koji su u razgovoru sa predstavnicima indonezijske kompanije u Srbiji  razmatrali mogu?nost zajedni?kog ulaganja i zajedni?kog plasmana proizvoda. Ambasador Semjuel Samson je posjetu Gradskoj upravi ocijenio kao historijski važnu, jer su prvi put razmotrene mogu?nosti razvoja biznisa i privredno-ekonomske saradnje lokalnih prizvo?a?a sa Indonezijom. Delegacija koju je on predvodio upoznala se sa svim pozitivnim potencijalim Sandžaka kad je u pitanju sto?arstvo, mlekarstvo, drvna i tesktilna industrija.

Potrebna je, kako on kaže, bolja komunikacija, i da proizvo?a?i imaju brendirane proizvode i srtifikate, zato je otvoreno predložena mogu?nost uklju?ivanja u rad indonezijskih kompanija. Na sastnku su predstavnici indonezijske ambasade pokazali interesovanje za razvojem turizma, razmjenu kulturnih sadržaja I za programom razmjene studenata. Ambasador Samson je zadovoljan gostoprimstvom i poželio je gra?anima sretne predstoje?e dane Ramazana.

Komentari

komentar

Vrh
%d bloggers like this: