Satirična poezija Esmina Kačapora

U Narodnoj biblioteci Dositej Obradovi? promovisana je prva knjiga maldog autora iz Novog Pazara, Esmina Ka?apora pod nazivom „Hi? mi se ti “. Rije? je o zbirici poezije humoristi?kog karaktera koja analizira i kritikuje lokalni mentalitet, doga?aje i odnose me?u ljudima sluze?i se lokalnim žargonom.Kao sto je slu?aj danas sa mnogim mladim ljudima koji ulaze u svijet pisanja i Kachapor je prvu kritiku javnosti  za  svoju poeziju dobio na fejzbuku

.

Kako on sam kaže veliko interesovanje i podrška na drustvenim mrežama su ga ohrabrile da humor u vidu stihova objavi, najprije Pjesni?kom udurzenju u Zagrebu koje mu je dalo podršku, a zatim  je njegov talenat prepoznala i Narodna biblioteka Dositej Obradovic koja mu je tako?e izdala ovu zanimljivu knjigu koja je stekla popularnost I prije objavljivanja.

Autor isti?e da su mu neke smjernice u pisanju i stru?nu pomo? pružili bibliotekari koji su ga uputili i na literaturu neophodnu za njegov rad.  Predsjednik Društva za bosnaski jezik, Amir Dautovi? ,kaze da je knjiga zna?ajana i po tome što ?uva arhai?ni govor i baštini lokalni dijalekat.

U poslednjih pola godine Narodna biblioteka Dositej Obradovi? izdala je šet naslova i time se svstrala u red zna?ajnijih biblioteka kada je u pitanju broj izdanja. Na ovaj na?in biblioteka promoviše pisanu rije?, književnost, zavi?ajne pisce, ali mlade autore koji tek ulaze u svijet pisanja.

Satiri?na poezija Esmina Ka?apora

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: