SDA Sandžaka: Zalagaćemo se za razvoj Prijepolja

Stranka demokratske akcija Sandžaka ogranak u Prijepolju Opštinskoj izbornoj komisji predala je listu sa 41 odbornikom. Listu ?ine ugledni pojedinci sa teritorije cele opštine i svako od njih svojim radom i angažovanjem može znatno doprineti razvoju ove sredine, re?eno je na konferenciji za medije, koju je organizovala ova stranka u Prijepolju.

Pored liste koju je SDA Sandžaka predala u Prijepolju, nedavno je ova stranka predala listu za poslanike na predstoje?im parlamentarnim izborima. Na toj listi našla su se imena ?etiri kandidata za poslanika iz Prijepolja, Eldin Jejna, Admir Mušovi?, Edib Kajevi? i Selma Džinovi?.

Predstavnici ogranka u Prijepolju SDA Sandžaka na konferenciji za medije prezentovali su brojne projekte koji su uspešno sprovedeni tokom mandata od 4 godine. Oni isti?u da je ova stranka dala zna?ajan doprinos tome, jer je u proteklom periodu ?inila vladaju?u ve?inu u Prijepolju. Na konferenciji je predstavljen plan i program koji ?e ova stranka promovisati u kampanji, a to su principi koji se odnose na dalje poboljšanje bošnja?ke nacionalne zajednice i razvoj i unapre?enje postoje?ih kapaciteta u lokalnoj zajednici.

„Kada govorimo o razvoju i unapre?enju postoje?ih kapaciteta u lokalnoj zajednici ono na šta je bitno staviti akcenat jeste ekonomija, razvoj malih i srednjih preduze?a, poljoprivreda, saobra?ajna i komunala infrastruktura, obrazovanje, omladina i sport, turizam i kultura, kao i zdravstvena i socijalna zaštita. U oblasti ekonomije, odnosno razvoja malih i srednjih preduze?a, najbitnije je da loklana samouprava stvori povoljan poslovni ambijent za sve investitore, za šta ?emo se i zalagati u narednom perodu“, istakao je ispred SDA Sandžaka ogranka u Prijepolju Edib Kajevi?.

Iz ove stranke isti?u da na predstoje?im lokalnim izborima o?ekuju bolji rezultat nego na prošlim, jer kako kažu ovog puta imaju ?ime da se pohvale. Zavisno od rezultata, za formiranje naredne izvršne vlasti bi?e otvoreni za razgovore sa svim politi?kim opcijama, koje budu vodile fer i korektnu kampanju.

SDA Sandžaka: Zalaga?emo se za razvoj Prijepolja

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: