SDA traži poništavanje izbora u Srebrenici 

Stranka demokratske akcije (SDA) nakon današnjeg kolegija zatražila je poništavanje izbora u Srebrenici zbog grubog narušavanja integriteta izbornog procesa u ovoj op?ini.

Kolegij SDA na danas održanoj sjednici analizirao je rezultate proteklih lokalnih izbora i konstatovao da je SDA potvrdila poziciju najja?e bh. politi?ke stranke osvojivši, prema do sada prebrojanim glasovima, preko 300.000 glasova i pove?avši broj vije?nika u FBiH za najmanje 50.

“U koaliciji sa SBB-om osvojene su 33 na?elni?ke pozicije, a ista koalicija je ostvarila zna?ajan rezultat u entitetu RS pove?avši dosadašnji broj odborni?kih mjesta. Ovaj rezultat bi bio još bolji da su ostale probosanske politi?ke stranke prihvatile poziv i pridružile se ovoj koaliciji za podru?je RS, jer ne bi došlo do rasipanja glasova, a kapacitet politi?kog predstavljanja Bošnjaka u RS-u bi bio još ve?i”, stoji u saop?enju za javnost.

Kolegij SDA traži da se ponište izbori u Srebrenici, jer je grubo narušen integritet izbornog procesa upadom pripadnika MUP-a RS dana 4.10.2016.godine u zgradu Op?ine Srebrenica u kojoj je ?uvan izborni materijal.

“Time su prekršene odredbe ?lana 2.13 i 5.27 Izbornog zakona BiH kojima su propisane isklju?ive nadležnosti Op?inske izborne komisije u ?uvanju izbornog materijala, utvr?ivanju i objedinjavanju zbirnih rezultata, te dostavljanju izbornog materijala Centralnoj izbornoj komisiji. Ovakvo protivzakonito stanje trajalo je do 5.10.2016.godine i u tom periodu Op?inska izborna komisija nije mogla vršiti svoje nadležnosti ?ime je narušen integritet i legalitet lokalnih izbora u Srebrenici”, navode iz SDA.

Kolegij SDA je najoštrije osudio otvorenu prijetnju koju je Milorad Dodik uputio Bošnjacima u RS zbog toga što na proteklim lokalnim izborima nisu glasali za njegovu, ve? za drugu politi?ku stranku.

“Ako je i od Dodika, previše je. Nevjerovatno je da predsjednik jednog entiteta optužuje jedan od konstitutivnih naroda da, vrše?i svoje bira?ko pravo koje mu je zagarantirano ‘Ustavom destabilizira RS’, te da ?e prema tom narodu imati ‘jedan sasvim druga?iji odnos’. Osim što ovakav istup predstavlja eklatantan primjer govora mržnje, ovo predstavlja i krivi?no djelo izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti iz ?lana 145a Krivi?nog zakona BiH”, poru?uju iz SDA.

SDA ?e pružiti svu potrebnu pomo? Bošnjacima iz RS-a da protiv Milorada Dodika podnesu krivi?nu prijavu Tužilaštvu BiH zbog osnovane sumnje da je po?inio navedeno krivi?no djelo.

“S Miloradom Dodikom nije dovoljno samo voditi politi?ki dijalog. On je ve? odavno izašao izvan okvira normalnog politi?kog dijaloga. S njim se u budu?nosti trebaju baviti tužilaštva i sudovi”, zaklju?uju iz SDA.

Komentari

komentar

Tagovi , ,

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: