SDP: Da prestane bahatost i brutalnost vlasti u Prijepolju

’’Pozivamo javno tužilaštvo da ovaj slu?aj napada na službeno lice na radnom mestu hitno procesuira kao i sva ostala krivi?na dela u?injena od strane ove nenarodne vlasti za samo tri meseca vladavine’’ izri?iti su u Opštinskom odboru Sandža?ke demokratske partije u Prijepolju. Iz te stranke pozivaju predsednika opštine da po?ne ozbiljno da radi, da prestane sa revanšizmom i osvetom, da sednice ve?a zakazuje redovno i da ukine zabranu prisustva medija, da uvede red u zgradi opštine i da zaštiti sve zaposlene.

Povodom napada na na?elnicu Opštinske uprave Hanku Hajdarevi?, Sandža?ka demokratska partija oštro osu?uje ovakav postupak Jasminka Šehovi?a, istaknutog ?lana i funkcionera Socijalisti?ke partije Srbije.

”Pitamo se dokle ide brutalnost  i bahatost ?lanova i funkcionera politi?kih partija koje su trenutno na vlasti u opštini Prijepolje.  Javno su kupovali  glasove na izborima, otimali odbornike drugih politi?kih partija, nameštali tendere, smenjivali direktore a sada fizi?ki brutalno nasr?u na na?elnicu Opštinske uprave i to na radnom mestu, a samo zbog toga što se ne uklapa u na?in i shvatanje vršenja vlasti onako kako je zamislila vladaju?a politicka elita” stoji u saopštenju Odbora SDP-a u Prijepolju.
Pitamo se šta još treba da urade a da državno tužilaštvo reaguje?

”Gospodo tužioci, ne možete ovo da posmatrate kao “politi?ko prepucavanje”, na sceni je klasi?no kršenje zakona i mnogo u?injenih krivi?nih dela koje samo vi ne želite da vidite! Pozivamo javno tužilaštvo da ovaj slu?aj napada na službeno lice na random mestu hitno procesuira kao i sva ostala krivi?na dela u?injena od strane ove nenarodne vlasti za samo tri meseca vladavine” navodi se u saopštenju.

”Pozivamo predsednika opštine da po?ne ozbiljno da radi, da prestane sa revanšizmom i osvetom, da sednice ve?a zakazuje redovno i da ukine zabranu prisustva medija, da uvede red u zgradi opštine i da zaštiti sve zaposlene” izri?iti su u prijepojskom SDP-u.

Iz te stranke poru?uju da ?e o ovom doga?aju kao i o drugim dešavanjima u opštini obavestiti i Više javno tužilaštvo, Ministarstvo za državnu upravu i kabinet predsednika Republike.

Komentari

komentar

Tagovi

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: