SEDA predstavila projekat za privrednike

Projekat “Podrška razvoju malih i srednjih preduze?a u Srbiji”, koji obezbe?uje produktivnost privatnog sektora i privrednicima omogu?ava unapre?enje svojih tehnika i veština, predstavljen je danas u Novom Pazaru.

Promociju ovog projekta organizovala je Regionalna razvojna agencija Sandžaka SEDA, u saradnji sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj i Odeljenjem za privredu Gradske uprave.

Direktor SEDE Samir Ka?apor rekao je novinarima da su konsultantske usluge za naše privrednike od velikog zna?aja i da ovakvi skupovi mogu pomo?i firmama da se što bolje predstave inostranom tržištu.

“Želja nam je da u našem kraju razvijamo konsultantske usluge, kojih nemamo dovoljno, naro?ito ako uzmemo u obzir da ?e Srbija uskoro biti deo Evropske unije. U tom smislu potrebni su nam konsultanti kako bismo za ovih nekoliko godina pripremili firme da nastupaju na našem i veoma zahtevnom evropskom tržištu”, rekao jer Ka?apor.

Bojana Vukosavljevi? iz Evropske banke za Obnovu i razvoj (EBRD), koja pomaže malim i srednjim preduze?ima da se poslovno razvijaju, istakla je da ovaj projekat podržava razvoj preduze?a kroz koriš?enje poslovnih saveta i usluga, koji mogu da pomognu privrednicima.

“Ovaj projekat se realizuje po sistemu grantova koji iznose 10.000 evra po preduze?u. Mi pomažemo doma?im preduze?ima da se spoje sa doma?im, ali i sa stranim konsultantima, a uslovi za program su da to budu doma?a preduze?a u privatnom vlasništvu”, rekla je Vukosavljevi?eva.

Na?elnik Odeljenja za privredu Gradske uprave Ramiz Paljevac istakao je da su ovakvi projekti zna?ajni za naše privrednike, jer nude bespovratna sredstva za unapre?enje postoje?eg procesa proizvodnje.

“Ovo je veoma zna?ajan projekat i bitno je da privrednici shvate da na pravi na?in treba da iskoriste sredstva koja im se nude”, rekao je Paljevac.

“Program podrške malim i srednjim preduze?ima u Srbiji” finansira Evropska unija sa 3,5 miliona evra, a realizuju ga Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Ministarstvo privrede Republike Srbije.

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: