Škole u Sandžaku ostale bez 2000 đaka –

Sandžak – U škole na sjeveru Crne Gore 1. septembra ne?e zakora?iti najmanje 2.000 doju?erašnjih u?enika, koji se sa svojim roditeljima nalaze “na azilu” u Nema?koj.

Ovo je saopštila NVO “Euromost” iz Bijelog Polja, koja napominje da su mnogi o?ekivali da ?e se porodice sa djecom koje su sa sjevera Crne Gore otišle u Njema?ku, vratiti dobrovoljno zbog po?etka školske godine, ili ?e ih vratiti Njema?ka.

– To se sada, ve? je sigurno, ne?e desiti. Pozivamo Ministarstvo prosvete da nam odgovori šta ?e se desiti sa decom koja se budu eventualno sa roditeljima vratila u novembru, ili decembru? Kako ?e seta djeca priklju?iti svojim vršnjacima, ili ?e ih možda ostaviti bez škole do sljede?e godine. O?igledno je da su njema?ke vlasti mnogo više od naše države zainteresovane za tu djecu, s obzirom na to, da im je odmah obezbje?eno da poha?aju školu, u?e jezik, kao i besplatna zdrastvena zaštita, knjige…

Iz “Euromosta” tvrde da je od po?etka godine do 23. jula sa sjevera Crne Gore u Nema?ku otišlo oko 6.300 gra?ana.

reg-skole-na-severu

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: