Smeće u reci

Dok Uprava grada Novog Pazara ulaže napore da uredi re?no korito i na taj na?in umanji posledice mogu?ih poplava, nesavesni gra?ani nastavlja sa lošom praksom bacanja sme?a u re?na korita. U naselju Jalija zabeležili smo poražavaju?i primer nemara i krajnje lošeg odnosa prema životnoj sredini.

 

Ovakav prizor najblaže re?eno ljudskog nemara, zabeležili smo u naselju Jalija, uzvodno od Carske ?uprije, gde se realizuje kapitalni projekat ure?enja re?nog korita i ugradnje kolektora u koji je Grad Novi Pazar, uz pomo? Svetske banke, uložio preko 2 i po miliona evra. Na taj na?in, kažu, smanjuje se mogu?nost poplava i potencijalne štete kod stanovnika. A koliko sami gra?ani doprinose unapre?enju sopstvenog života? To je pitanje koje treba da postavimo nama samima. Bacanje sme?a u reku, po mišljenju savesnih gra?ana, za svaku je osudu.

Povodom ovog slu?aja obratili smo se obratili smo se i Komunalnoj inspekciji Uprave grada. Na?elnik nadležne inspekcijske službe Sead Hamidovi?, u pisanoj izjavi za našu TV je rekao: ”Komunalna i ekološka inspekcija vrše redovnu kontrolu re?nih korita i podnose prekršajne prijave protiv onih koji bacaju komunalni otpad u reku. Ali i pored toga, nesavesni pojedinci, koji nažalost, nemaju razvijenu ekološku svest, bacaju otpad u reku. Klju? uspeha u o?uvanju reka je menjanje ekološke svesti društva. Komunalna inspekcija ?e u narednom periodu vršiti poja?anu kontrolu re?nih korita – najavio je u pisanoj izjavi na?elnik Komunalne inspekcije Sead Hamidovi?.

Komentari

komentar

Tagovi

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: