Sporazumom do unapređenja prava Bošnjaka

Predsednik Bošnja?kog nacionalnog ve?a (BNV) Sulejman Ugljanin i gradona?elnik Novog Pazara Nihat Biševac potpisali su danas sporazum o saradnji kojim su se obavezali da ?e taj nacionalni savet i lokalna samouprava zajedni?ki raditi na unapre?enju prava Bošnjaka.

Ugljanin je ocenio da je potpisivanjem tog dokumenta postignuto jedinstvo Bošnjaka, ali i stvoreni uslovi za sre?niju sadašnjost i sigurnu budu?nost.

“Potpisnici su se obavezali da zajedni?kim delovanjem pruže podršku ostvarivanju Ustavom i zakonima garantovanih prava Bošnjaka u Srbiji. Interesi svih nas su ujedinjeni u ostvarivanju zajedni?kog cilja i zato je ovaj sporazum od velike važnosti za nas, ali i za Srbiju na putu ka Evropskoj uniji”, rekao je Ugljanin.

On je dodao i da ?e ovaj sporazum imati “pozitivan efekat na politi?ku situaciju i investicionu klimu u ovom gradu i Sandžaku”.

Biševac je naglasio da je gradsko rukovodstvo potpisivanjem ovog sporazuma želelo da pokaže da su “stavovi lokalne samouprave i BNV u mnogim oblastima identi?ni, iako se oko nekih planova ne slažu u potpunosti”.

“Ima mnogo prostora za saradnju. Tu smo da se dogovoramo i radimo zajedno. Uveren sam da danas otvaramo novu stranicu saradnje koja ima za cilj unapre?enje života svih naših gra?ana, bez obzira na nacionalnu pripadnost. Ovaj sporazum je temelj na kojem ?emo izgraditi principe dijaloga izme?u dve institucije”, izjavio je Biševac.

Grad se sporazumom obavezao da imenuje predstavnike Ve?a u sva radna tela lokalnog parlamenta, imenuje ?lana Gradskog ve?a ili pomo?nika gradona?elnika koji ?e se baviti pra?enjem ostvarivanjem prava Bošnjaka, kao i da organizuje skupštinski odbor sa istim zadatkom.

Tako?e, Gradska uprava ?e morati da izabere Ombudsmana, obrazuje Savet za me?unacionalne odnose, kao i da izdvoji sredstva za rad BNV i u skladu sa mogu?nostima finansira njegove manifestacije.

Sa druge strane, BNV ?e u svoje odbore imenovati predstavnike lokalne samouprave, a jedan predstavnik Grada ?e mo?i da prisustvuje i u?estvuje u radu Skupštine Ve?a, ali bez prava glasa.

Potpisivanju sporazuma prisustvovali su pojedini ve?nici ovog nacionalnog saveta, odbornici Skupštine Novog Pazara, predstavnici nevladinih organizacija, ali i jedan broj visokih funcionera Stranke demokratske akcije (SDA) Sandžaka i Sandža?ke demokratske partije koji nisu direktno povezani sa BNV ili Gradskom upravom.

Komentari

komentar

Tagovi

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: