Sportski centar: Hronika propadanja

Iako je 2011. godinu završio u plusu od skoro milion dinara, Sportski centar Novi Pazar je u naredne ?etiri godine akumulirao gubitke od ?ak 51 milion dinara i nalazi se pred likvidacijom.

Naime, te 2011. godine na ?elu ove sporstke ustanove sa 17 zaposlenih nalazio se Idriz Nuhovi?, a prema finansijskom izveštaju u koji je radio Sto plus imao uvid, Sportski centar je godinu završio sa dobitkom od 973.000 dinara.

Nuhovi? je na mestu direktora ostao do kraja juna naredne godine, kada ga je na tom mestu nasledio Mirsad Iki?.

Tokom 2012. godine broj zaposlenih je gotovo dupliran, sa 17 na 32, a ta javna ustanova, ?iji je osniva? Grad Novi Pazar, je na kraju godinu završila sa gubitkom od ?ak 12,1 milion dinara.

Krajem 2012. godine, Iki?a na mestu direktora menja Hamdo Uki? koji ?e se na ?elu Sportskog centra zadržati tek tri meseca.

U martu 2013. godine, lokalni parlament je za direktora Centra imenovao Muja Ša?irovi?a. Iako po struci ekonomista, Ša?irovi? nije uspeo da zaustavi propadanje Sportskog centra, ve? je napravio još ve?i gubitak nego njegovi prethodnici.

Tu 2013. godinu, ova sportska ustanova završila je u minusu od 13,5 miliona dinara. Broj zaposlenih je ostao na 32.

Ša?irovi? je i tokom 2014. godine rukovodio Sportskim centrom, a na kraju te godine zabeležen je rekordni gubitak od 14,8 miliona dinara.

On je na mestu direktora Centra ostao do 22. aprila prošle godine, kada je na njegovo mesto imenovana Ilda Zoronji?. Ša?irovi? je tada postavljen za direktora Direkcije za izgradnju grada, najvažnijeg javnog preduze?a u Novom Pazaru, ali je sa te pozicije smenjen na poslednjoj sednici Skupštine grada.

Zoronji? se na ?elu Sportskog centra zadržala pet meseci, jer ju je po?etkom oktobra nasledio Zenib Biberovi?.

Lokalni parlament je u februaru odlu?io da pokrene likvidaciju nad ovom javnom ustanovom, a za likvidacionog upravnika imenovan je Biberovi?.

Po?etni likvidacioni izveštaj pokazao je da su dugovanja Sportskog centra po?etkom marta bila 51 milion dinara, od kojih je 37 miliona za plate i doprinose radnika.

Od 29 radnika, koliko ih je bilo zaposleno prilikom pokretanja likvidacije, njih sedam je otišlo u penziju, 11 je dobilo otkaz, dok 11 i dalje radi, na osnovu ugovora o delu.

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: