Stabilizacija vodosnabdevanja u Pazaru

Gradski filter u Novom Pazaru danas je može da pove?ava pre?iš?avanje, jer je mutno?a na dovodu sa 130 spala na 20, rekao je rukovodilac Sektora održavanja u Vodovodu Samer Šemsovi?.

“Crpne pumpe za drugu visinsku zonu su ve? u pogonu, pa ?e potroša?i tokom dana postepeno dobijati sve ve?e koli?ine vode”, rekao je Šemsovi?.

Prema njegovim re?ima, potroša?i u tre?oj visinskoj zoni vodu ne?e dobiti pre kasnih ve?ernjih sati

Komentari

komentar

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: