Sve manje interesovanje za FETO škole u BiH: Studenti prelaze na IUS

Rektor Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) Yucel Ogurlu izjavio je kako vlada sve manje interesovanje u?enika i studenata za škole u Bosni i Hercegovini koje su povezane sa teroristi?kom organizcijom FETO.

Ogurlu, rektor univerziteta osnovanog 2004. godine na inicijativu turskih poduzetnika, u razgovoru za Anadolu Agency je izjavio kako su brojni studenti državljani Turske i BiH iz škola povezanih sa FETO-om aplicirali za prelazak na IUS. Ogurlu se osvrnuo na aktivnosti ovog univerziteta kao i na dešavanja nakon pokušaja državnog udara 15. jula u Turskoj.

Kazao je kako je IUS obrazovna ustanova sa akademskim kadrom iz 25 i studentima iz 55 država svijeta, te da ovaj univerzitet iz godine u godine privla?i sve ve?i broj studenata.

Istakao je kako je IUS univerzitet poznat i u Turskoj, a ujedno i obrazovna institucija koju podržava i Vlada Turske. Prema njegovim rije?ima, Univerzitet djeluje u skladu sa državnom politikom Turske i nacionalnim interesima ove zemlje.

Dodao je tako?er kako je IUS ozbiljan univerzitet koji je odredio svoj put prema akademskim uvjetima i zadržao svoje mjesto na me?unarodnim listama.

“U okolini postoje plagijati našeg univerziteta, no plagijat nikada ne može biti kao original”, rekao je Ogurlu, te podsjetio kako je IUS prije ?etiri godine bio na listi svjetskih univerziteta na oko 11.000, te da se konstantnim rastom popeo na 3400. mjesto.

“Naš cilj je da za nekoliko godina u?emo u prvih hiljadu univerziteta svijeta”, rekao je Ogurlu, te naglasio kako je IUS me?u privatnim univerzitetima broj jedan u Bosni i Hercegovini.

“Naš univerzitet je od strane Evropskog pokreta izabran za najbolji univerzitet Zapadnog Balkana. Pored toga, mi smo ?lanovi Evropskog i Svjetskog vije?a univerziteta. Uspjeli smo u pravom smislu postati internacionalni univerzitet. Imamo sudente iz 55 zemalja i akademsko osoblje iz 25 zemalja”, rekao je Ogurlu.

Dodao je kako je ove godine zabilježen i rekordan broj aplikacija za upis na univerzitet.

“Posljednih pet godina broj studenata se konstantno pove?avao. Ove godine smo tako?er primijetili porast. Posebno je pove?an broj studenata iz Bosne i Hercegovine”, rekao je Ogurlu.

Rektor je istakao kako je ove godine zabilježen i veliki broj bosanskih i turskih studenata iz škola povezanih sa FETO-om na podru?ju BiH, koji su aplicirali za nastavak školovanja na IUS-u.

“Broj studenata je mnogo ve?i nego što smo o?ekivali. Naravno, mi ?emo sve ove zahtjeve detaljno pregledati. One koji nemaju direktnu vezu sa paralelnom strukturom, uspješne studente koji ne?e izdati svoju državu ?emo sa zadovoljstvom primiti”, kazao je Ogurlu.

Kada je u pitanju akademsko osoblje u školama povezanim sa FETO-om, Ogurlu je kazao kako su vrata IUS-a otvorena samo za Bosance i hercegovce, te da turski državljani tu šansu nemaju.

“Posebno nakon dešavanja ‘17.- 25. decembra’, ako insistiraju da još uvijek budu unutar tih struktura to je njihovo opredjeljenje. No, za bosanske akademske radnike ne zatvaramo naša vrata. Jer me?u njima zasigurno ima onih koji zadovoljavaju odre?ene standarde, poznavanje stranog jezika i kvalitet akademskog rada, koje uz odobrenje našeg upravnog odbora možemo primiti. Jer mi smo univerzitet kako za akademski doprinos tako i za zapošljavanje”, kazao je Ogurlu.

Razne firme pogrešno upu?uju studente

Vasi Ete, savjetnik za obrazovanje pri Ambasadi Republike Turske u Bosni i Hercegovini je kazavši kako je IUS u skladu sa standardima Turske, univerzitet sa modernom infrastrukturom, opremom i kadrom, napomenuo kako studenti koji namjeravaju upisati studije u inostranstvu moraju pažljivo odabrati ustanovu u kojoj ?e nastaviti obrazovanje.

Ete je istakao kako je IUS univerzitet koji se nalazi u priru?niku Centra za izbor i vrednovanje Turske (OSYM), što zna?i da ne postoji problem u vezi s nostrifikacijom diplome ste?ene na tom univerzitetu i da je ona priznata u Turskoj i drugdje u svijetu. Prema njegovim rije?ima, razne firme studente pogrešno usmjeravaju ka univerzitetima koji se ne nalaze na spisku OSYM-a.

Napomenuvši kako se tako upisi na fakultete medicinskih ili pravnih smjerova vrše bez ograni?enja u bodovanju Ete je istakao:

„Takvo što u budu?nosti, kada se studenti vrate u Tursku stvara problem u vezi s priznanjem diplome. Studenti koji dolaze ovamo iz Turske treba da najprije pri Visokom vije?u za obrazovanje (YOK) provjere da li bi mogli imati problem u vezi s tim. Pored toga, treba da kontaktiraju savjetnika za obrazovanje pri ambasadi kako bismo im mogli re?i da li postoji neki problem u vezi s nekom obrazovnom ustanovom. U suprotnom, mnoge firme, turisti?ke agencije zloupotrebljavaju ?itav proces i pogrešno usmjeravaju naše studente. Nakon što završe studije, nažalost bivaju ošte?eni.“

FETO škole ni u kom slu?aju ne predstavljaju Tursku

Ete je rekao kako intenzivno vode razgovore sa kantonalnim ministrima obrazovanja u cilju sprje?avanja da u?enici koji su prolazili i prolaze kroz škole u vlasništvu FETO-a, bilo državljani Turske ili Bosne i Hercegovine kasnije u Turskoj na neki na?in ne bi bili ošte?eni.

Naglašavaju?i kako narod mora biti ispravno informisan, Ete je rekao da neke od obrazovnih institucija u ovoj zemlji smatraju povezanima, odnosno produžetkom teroristi?ke organizacije FETO.
Podsje?aju?i da su upozorili ministarstva da u?enici iz BiH ne poha?aju nastavu u tim školama, Ete je rekao da „imamo odre?ene pripreme za situaciju zatvaranja tih škola kao Ministarstvo obrazovanja, i to u velikom broju zemalja. Spremni smo uraditi sve u našoj mo?i da u?enici i studenti ne bi bili ošte?eni.“

Kazavši kako je u vezi s tim strukturama Ministarstvo obrazovanja Turske i prije pokušaja pu?a 15. jula vodilo odre?ene aktivnosti, on je rekao da FETO nažalost u brojnim zemljama koristi ime Turske.

“Me?utim, ni u kojem slu?aju oni ne predstavljaju ni naše ministarstvo ni našu državu. To je zloupotreba imena. Ustanove koje predstavljaju Tursku su samo one povezane s Ministarstvom obrazovanja“, rekao je Ete.

Podsje?aju?i na nedavno usvojeni zakon u Turskoj, Ete je rekao da ?e prema tome zakonu škole otvarane izvan Turske nuditi obrazovanje samo kroz službene i zvani?ne kanale putem Ministarstva obrazovanja Republike Turske.

Komentari

komentar

Tagovi , , ,

Povezane vesti:

Vrh
%d bloggers like this: