Tag Archives: akcioni plan

Ugljanin: Revizija Akcionog plana za Poglavlje 23 ili se žalimo EU

Ugljanin: Revizija Akcionog plana za Poglavlje 23 ili se žalimo EU

Predsedavaju?i Koordinacijom nacionalnih saveta nacionalnih manjina Sulejman Ugljanin izjavio je danas da je Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina u okviru Poglavlja 23 nelegitiman i zatražio od Vlade Srbije da se izvrši revizija tog dokumenta.   On je na konferenciji za novinare objasnio da u Akcioni plan nisu uvršteni bitni predlozi nacionalnih saveta nacionalnih

SDA Sandžaka: Odbijanje akcionog plana potpuno očekivano

Problemi sa kojima se Srbija trenutno suo?ava u vezi poglavlja 23 nisu iznena?enje, jer su to upravo one prepreke na evropskom putu zemlje na koje je SDA Sandžaka upozoravala prilikom izrade ovog spornog Akcionog plana, naro?ito njegovog dijela posve?enog manjinama, saopšteno je danas iz centrale ova stranka u Novom Pazaru. Iz SDA Sandžaka podsje?aju da su legitimni

Ugljanin: Akcioni plan za manjine nepotpun i nelegitiman

Predsednik Bošnja?kog nacionalnog ve?a (BNV) Sulejman Ugljanin uputio je danas prismo premijeru Srbije Aleksandru Vu?i?u u kojem izražava neslaganje i oštar protest zbog odluke Vlade da usvoji Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina. Ugljanin je u pismu naveod da je “Bošnjacima bilo uskra?eno da u?estvuju u izradi finalne verzije Akcionog plana”, kao i da

BNV: Akcioni plan za manjine staviti van snage

Bošnja?ko nacionalno ve?e (BNV) zahteva od Vlade Srbije da stavi van snage Akcioni plan za ostvarivanje prava nacionalnih manjina jer on, kako su naveli, ne sadrži zvani?ne zahteve i predloge Ve?a i nema potreban legitimitet. “Ova odluka Vlade je jasan znak da postoje?a vladaju?a garnitura u državi nema nameru da se na ozbiljan na?in bavi

Vrh