Tag Archives: analiza

Svetska banka predstavila petogodišnji plan

Svetska banka predstavila petogodišnji plan

Kancelarija Svetske banke (SB) predstavila je danas u Novom Pazaru analizu stanja i petogodišnji plan SB za Srbiju u kojem je navela prepreke i šanse države za stabilizaciju i poboljšanje ekonomske situacije.Direktor Kancelarije SB u Srbiji Toni Verhejen naglasio je da analiza predstavlja najvažnije teško?e i utvr?uje priorotete Srbije, posle njenog potpisivanja sporazuma sa Me?unarodnim

Predstavljena analiza konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje

Odjeljenje za privredu Grada Novog Pazara, u sardnji sa USAID-om i organizacijom SEDA, održalo je danas radionicu na kojoj su predstavljeni rezultati analize konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje u cilju privla?enja direktnih stranih investicija. Prezenter na današnjoj radionici Ivana Duli? Markovi? kazala je da je kompanija koju ona predstavlja dobila zadatak da u 14 gradova i opština

Vrh