Tag Archives: aparat

Obezbedimo porodilištu aparat za skrining sluha beba

Obezbedimo porodilištu aparat za skrining sluha beba

Iako je sa preko 2.000 poro?aja godišnje ubedljivo najve?e porodilište van univerzitetskih centara u Srbiji i u rangu sa Kragujevcem, porodilište novopazarske Opšte bolnice nema, relativno jeftin, aparat za rano otkrivanje ošte?ena sluha kod novoro?en?adi. Na?elnica neonatologije Suada Mali?evi? kaže da zdravstvenu zaštitu u novopazarskoj bolnici ostvaruje preko 250.000 stanovnika, a u ovdašnjem porodilištu se

Vrh