Tag Archives: atase za kulturu

Kako započeti sopstveni biznis?

Kako započeti sopstveni biznis?

Prezentaciju na temu „Kako zapo?eti sopstveni biznis„ sino? je u prostorijama Ameri?kog kutka održao Ataše za kulturu Ambasade SAD u Srbiji Dru Giblin. Kako isti?e, cilj je da se napravi neki po?etak koji ?e se kasnije razraditi. On je tako?e dao primere kako su ljudi pokrenuli sopstveni biznis u Americi i kod nas i na

Vrh