Tag Archives: atletski stadion

Ljajić: Izgradnjom atletskog stadiona Novi Pazar postaje sportsko-turistički centar 

Ljajić: Izgradnjom atletskog stadiona Novi Pazar postaje sportsko-turistički centar 

Potpredsjednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljaji? kazao je da ?e u narednom periodu u fokusu vlade biti sportski turizam, te da ?e se u nekoliko centara u Srbiji stvoriti uslovi za adekvatne pripreme sportista. Novi Pazar na?i ?e se na listi sportsko-turisti?kih centara s obzirom da ?e izgradnjom atletskogs stadiona ovaj

Vučić i Ljajić otvaraju stadion u Novom Pazaru Istaknut

Predsednik Atletskog kluba Novi Pazar i selektor juniora Srbije Edin Zukovi? najavio je da ?e novi atletski stadion u Novom Pazaru biti otvoren u oktobru.Zukovi? je istakao i da ?e otvaranju prisustvovati premijer Aleksandar Vu?i? i ministar Rasim Ljaji?. “U planu je da po?etkom ili sredinom oktobra premijer, koji je izrazio želju da bude gost

Završna faza radova na atletskom stadionu

Radovi na izgradnji atletskog stadiona u Novom Pazaru teku planiranom dinamikom, a završetak radova o?ekuje se polovinom narednog mjeseca. Na objektu ?iju izgradnju finansiraju Grad Novi Pazar i Ministarstvo omladine i sporta, ure?ena su sva borilišta, obilježene staze, a o?ekuje se da uskoro bude završena i druga faza izgradnje tribina. Na ovom velelepnom objektu, od

Počelo nalivanje tartana na atletskom stadionu

Izgradnja atletskog stadiona u Novom Pazaru ?ija je druga faza u toku, te?e planiranom dinamikom. Za vikend je po?elo nalivanje tartana koje ?e trajati narednih dana. Radove na stadionu obišli su  gradona?elnik Novog Pazara Nihat Biševac sa saradnicima. O?ekuje se da stadion bude gotov do kraja godine, a da prva takmi?enja budu organizovana narednog prole?a.

Počelo asfaltiranje na Atletskom stadionu

Radovi na Atletskom stadionu u fazi su asfaltiranja glavne staze, pre postavljanja tartan podloge. Po?etku asfaltiranja danas je prisutvovao i gradona?elnik Novog Pazara Nihat Biševac  sa saradnicima,  koji je izrazio zadovoljstvo tempom izvo?enja radova. Posle raskopane ledine današnja slika radova na atletskom stadionu izgleda sasvim druga?ije i ve? se naziru obrisi budu?eg sportskog objekta koji

Intenzivirani radovi na izgradnji atletskog stadiona

Ministar omladine i sporta Vanja Udovi?i? obišao je, zajedno sa gradona?elnikom dr Mehom Mahmutovi?em i predstavnicima Gradske uprave radove na izgradnji atletskog stadiona na Hadžetu. Intenzivno se radi na drugoj fazi izgradnje stadiona, a planirano je da se završi kompletna tribina i zatvoreno atletsko borilište za zimske pripreme ispod nje. Rok za završetak radova je

Tender za izgradnju II faze Atletskog stadiona

Grad Novi Pazar raspisao je javnu nabavku za izbor izvo?a?a radova na izgradnji druge faze Atletskog stadiona, koja obuhvata izgradnju tribine i podtribinskog prostora, objavljeno je na portalu Uprave za javne nabavke. Tender je otvoren do 22. aprila, a na njega se mogu prijaviti kompanije ili konzorcijumi koji su u prethodne tri godine imali ukupan

Počeli radovi na atletskom stadionu

Prva faza gra?evinskih radova na atletskom stadionu u Novom Pazaru po?ela je danas, a gradski urbanista Elvir Hamidovi? rekao je da obuhvata parterni deo, izgradnju staze i zaletišta za skaka?ke i baca?ke discipline i jednog dela tribina. “Rok za izgradnju je 75 radnih dana, radi?e se dok vremensku budu dozvoljavali. U ovoj fazi radi?e se

Raspisan tender za izgradnju atletskog stadiona

Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije raspisalo je danas tender za prvu fazu radova na izgradnji Atletskog stadiona u Novom Pazaru. Bi?e to najve?i stadion tog tipa u ovom delu Srbije, ?ija je izgradnja inicirana uspesima novopazarskih atleti?ara. Rok za završetak radova ne može biti duži od 75 kalendarskih dana od dana uvo?enja u posao,

Izgradnja atletskog stadiona u Novom Pazaru teče po planu – Završetak radova do kraja 2015.

Radovi na iskopu za najve?i atletski stadion u ovom delu Srbije su u poodmakloj fazi. Prema ocenama izvo?a?a do kraja ovih poslova ostalo je još 25 dana, objavljeno je na sajtu Novog Pazara. Predstavnici novopazarske lokalne vlasti zadovoljni su dinamikom i do sada realizovanim radovima. Gradona?elnik dr Meho Mahmutovi? je prilikom obilaska ovog gradilišta rekao

Vrh