Tag Archives: azilanti

U Sjenici 229 azilanata

U Sjenici 229 azilanata

U centru za uzbeglice u Sjenici borovi 229 osoba, što je za 29 više od predvi?enih smeštajnih kapaciteta, a trenutno ih je najviše iz Avganistana. Upravnik Centra Fiko Hamidovi? rekao je radiju Sto plus da izbeglicama, obzirom na predstoje?u zimu, najviše nedostaje adekvatna zimska obu?a. “Ranije smo imali najviše samaca, ali su sada najve?im delom

Centar za azil dobio dečji kutak

Donacijom Fondacije “Ana i Vlade Divac” danas je opremljen i sve?ano otvoren kutak za najmladje korisnike Centra za tražioce azila u Tutinu, a pored toga centru su poklonjeni industrijska veš mašina . Programski koordinator Fondacije, Miloš Živkovi? izjavio je za radio Sto plus da je ova odnacija deo projekta “Podrška lokalnim zajednicama u odgovoru na

Pomoć iz Njemačke za izbjeglice

Na novopazarsku carinu stigao je još jedan kontigent humanitarne pomo?i iz Njema?ke za izbjeglice u prihvatnom centru u Preševu. To je tre?i put kako se iz Minhena doprema pomo? te vrste posredstvom MHD “Merhamet Sandžaka”. Volonteri Njema?kog savjeza za civilnu pomo?, ina?e humanitarne organizacije iz Minhena koja se bavi prikupljanjem i distribucijom pomo?i za izbjeglice

Kolektiv Škole Kur’ana Časnog donirao bajramske paketiće za djecu Sirije –

Novi Pazar – Na dan Arefata  uo?i Kurban – Bajrama  upošljenici Škole Kur’ana u?inili su human gest obezbijedivši bajramske paketi?e  za  djecu izbjeglica iz Sirije i drugih arapskih zemalja, koji i ove godine nisu u stanju osjetiti toplinu svoga doma i zavi?aja, te radosti Bajrama i blizinu svojih najmilijih. Paketi?i za djecu Sirije koja borave

Horgoš – ni tamo, ni ovamo

Ovako danas izgleda grani?ni prelaz izme?u Srbije i Ma?arske, pošto su na snagu stupile strože odredbe zakona o ilegalnom prelasku granice. Prelaz Horgoš sa Ma?arskom zatvoren je danas oko 12 ?asova, a od 11 ?asova zatvoren je i grani?ni prelaz Ba?ki Vinogradi. “Niko nije ra?unao na to da ?e veliki broj ljudi ostati zarobljen na

Budite humani – pomozite migrantima

Akcija prikupljanja pomo?i migrantima u Srbiji, koju su pokrenuli predstavnici Regionalne televizije, Kulturnog centra i Udruženja gra?ana „Otvorena ruka“ je u toku. Humanost gra?ana Novog Pazara je i ovoga puta vidljiva , ali još uvek nedovoljna. Svi oni koji žele da pomognu migrantima mogu to u?initi svakog dana od 12 do 17 sati u Domu

Vrh