Tag Archives: bebe

Priboj: Bebama „Sve na jednom mestu“

Priboj: Bebama „Sve na jednom mestu“

Zahvaljuju?i akciji „ Zajedno za bebe“ koju sprovode Fond B92, Privredna komora Srbije i Komercijalna banka, pribojska bolnica je dobila neophodnu opremu za uvo?enje sistema  „ Sve na jednom mestu“.  Implementacija ovog projekta nastavlja se  obukom osoblja u Opštoj bolnici Priboj i mati?noj službi opštinske uprave, ?ime ?e se do kraja godine omogu?iti roditeljima da

Porodilišta u NP, TT i SJ dobila aparate za proveru sluha beba

Blic fondacija donirala je danas porodilištima Opšte bolnice u Novom Pazaru i domovima zdravlja u Sjenici i Tutinu aparate za rano otkrivanje ošte?enja sluha kod novoro?en?adi, pomo?u kojeg ?e svakoj bebi ro?enoj u ovim zdravstvenim ustanovama biti proveren sluh odmah po ro?enju. Glavni i odgovorni urednik “Blica” Marko Stjepanovi? rekao je da se njihova fondacija,

Obezbedimo porodilištu aparat za skrining sluha beba

Iako je sa preko 2.000 poro?aja godišnje ubedljivo najve?e porodilište van univerzitetskih centara u Srbiji i u rangu sa Kragujevcem, porodilište novopazarske Opšte bolnice nema, relativno jeftin, aparat za rano otkrivanje ošte?ena sluha kod novoro?en?adi. Na?elnica neonatologije Suada Mali?evi? kaže da zdravstvenu zaštitu u novopazarskoj bolnici ostvaruje preko 250.000 stanovnika, a u ovdašnjem porodilištu se

Bijelo Polje: Od infekcije u porodilištu preminula beba

Jedna beba, od ukupno ?etiri inficirana novoro?en?eta u bjelopoljskom porodilištu, preminula je danas u Klini?kom centru u Podgorici. Ministar zdravlja Miodrag Radunovi? je na vanrednoj konferenciji za medije u Bijelom Polju kazao da je “nesporna ” odgovornost za infekciju u bolnici u Bijelom Polju, jer nisu “poštovane mere i procedure”. On je najavio utvr?ivanje odgovnosti

Vrh