Tag Archives: biznis

Kako započeti sopstveni biznis?

Kako započeti sopstveni biznis?

Prezentaciju na temu „Kako zapo?eti sopstveni biznis„ sino? je u prostorijama Ameri?kog kutka održao Ataše za kulturu Ambasade SAD u Srbiji Dru Giblin. Kako isti?e, cilj je da se napravi neki po?etak koji ?e se kasnije razraditi. On je tako?e dao primere kako su ljudi pokrenuli sopstveni biznis u Americi i kod nas i na

Novi Pazar na biznis forumu u Skoplju

Sastancima u okviru biznis foruma u Skoplju prisustvovali su potpredsednik vlade i ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Rasim Ljaji?, zamenik  predsednika skupštine Srbije Vladimir Marinkovi?, gradona?elnik  Novog Pazara Meho Mahmutovi? i i direktor agencije za ekonomski razvoj Sandžaka- SEDA Samir Ka?apor. Sa druge strane sastanak je okupio predstavnike naja?ih makedonskih kompanija i turskih

Vrh