Tag Archives: borba

Krvave borbe nastavljene: IDIL se približava granici sa Turskom

Krvave borbe nastavljene: IDIL se približava granici sa Turskom

Intenzivne borbe bjesne na ulicama sirijskog grada Kobanija, a IDIL se približava granici sa Turskom. Crna zastava teroristi?ke organizacije Islamska država (IDIL) podignuta je ju?er na zgradi u predgra?u Kobanija na granici Sirije sa Turskom. Ekipa CNN-a je tako?er uo?ila nešto što izgleda kao crna zastava IDIL-a na brežuljku u isto?nom dijelu grada. Zastava je

Seminar za mlade o postojanju diskriminacije

Podizanje svijesti o postojanju diskriminacije i potrebi borbe protiv svih njenih oblika, cilj je seminara, koji u Novom Pazaru za mlade iz Novog Pazara, Tutina i Sjenice sprovode Ku?a ljudskih prava i Gra?anske inicijative, u saradnji sa Povjerenikom  za zaštitu ravnopravnosti. Po rije?ima Dubravke Valak iz Ku?e ljudskih prava, ideja je da se promoviše rad

Vrh