Tag Archives: clanstvo

Izvještaj o napretku Turske ka EU-u: Pozitivna ocjena procesa rješavanja kurdskog pitanja

Izvještaj o napretku Turske ka EU-u: Pozitivna ocjena procesa rješavanja kurdskog pitanja

Izvještaj Evropske unije o napretku zemalja na putu ka ?lanstvu pohvalio je reformske procese u Turskoj koji se odnose na rješavanje kurdskog pitanja. U Izvještaju Evropske komisije se naglašava da u procesu rješavanja kurdskog pitanja u Turskoj i dalje vlada pozitivna atmosfera, te se navodi da je turski parlament usvojio paket zakona koji predstavljaju pravne

Novi Pazar na Skupštini IRE u Beču

Delegacija Grada Novog Pazara koju su ?inili Fahrudin Meki?, šef Kabineta gradona?elnika i Fefzija Muri?, pomo?nik gradona?elnika u?estvovala je u radu Generalne skupštine Instituta evropskih regiona (IRE) i prate?ih konferencija na temu aktuelnih pitanja evropskih regija i gradova koja je održana od 28.-30. Septembra 2014. godine u Be?u. Delegacija Grada Novog Pazara upoznala je rukovodstvo

Vrh