Tag Archives: dezevski put

Asfaltirana Ulica Meše Selimovića

Asfaltirana Ulica Meše Selimovića

U naselju Deževski put završeni su radovi na asfaltiranju Ulice Meše Selimovi?a u dva kraka. Putarskim radovima predhodilo je postavljanje kanalizacionog i vodovodnog sistema, kao i instalacija rasvete. Stanovnici su kona?no dobili ure?ene i osvetljene  ulice, što ?e pozitivno uticati na kvalitet života meštana. Predsednik  Gradskog odbora Srpske napredne Stranke Nikola Jolovi? obišao je radove

Omladina SNS-a u posjeti meštanima Deževskog puta

Omladina Srpske napredne stranke obišla je naselje Deževski put i sa meštanima razgovarala o važnim infrastrukturnim projektima koji su u proteklom periodu realizovani ali i o generalnoj politici Srpske napredne stranke. Tom prilikom omladinci su gra?ane podsetili na obe?anja koja je njihova stranka ispunila svojim u?eš?em u vlasti na lokalnom nivou.   Prema rije?ima sekretara

Vrh