Tag Archives: djaci

Djaci imaju više časova nego što je zakonom dozvoljeno

Djaci imaju više časova nego što je zakonom dozvoljeno

Ministar prosvete Srdjan Verbi? ukazao je danas da djaci u školama u Srbiji imaju više ?asova nego što je to zakonom dozvoljeno i zatražio da nadležna stru?na tela preispitaju nastavne programe kao bi se ta praksa prekinula. “Mi smo vremenom uvodili nove predmete i dalje se traže neki novi predmeti, a broj ?asova je ograni?en

Za đake u Muru nema zime

Nakon što je pre petnaestak dana zamenjen dotrajali kotao novim, OŠ ”Mur” u Muru, nema nikakvih problema sa grejanjem. Nastava se izvodi u toplim u?ionicama, ogrev koji obezbe?uje Gradska uprava redovno se doprema, a danas su stigle i nove koli?ine uglja. Zamenom dotrajalog kotla, problemi sa grejanjem u OŠ ”Mur”, prestali su da postoje. Iako

Postavljene nove klupe na studentskom trgu

Studentski trg ponovo ima klupe i to zahvaljuju?i donaciji Sportsko sajamske ustanove „Pendik“, Sprotskog centra i Nacionalne službe za zapošljavanje. Kako isti?e direktor ustanove „Pendik“ Enes Pljaki? namera je bila da se ?acima i studentima omogu?i da slobodno prolaze ovim trgom bez straha da ?e ih udariti neko vozilo. Koliko je studentski trg bitan za

Vrh