Tag Archives: dom zdravlja

Prijepolje: Dom zdravlja podneo krivične prijave protiv lokalnih funkcionera

Prijepolje: Dom zdravlja podneo krivične prijave protiv lokalnih funkcionera

Osnovnom javnom tužilaštvu u Prijepolju, Dom zdravlja iz ovog mesta podneo je krivi?nu prijavu protiv predsednika opštine Dragoljuba Zindovi?a, njegovog zamenika Stanka Kijanovi?a i Milana Ga?evi?a, Ediba Kajevi?a, Nebojše Žuni?a i Mirjane Bojovi? ?lanova opštinskog ve?a i Branke Radulovi? zaposlene u opštinskoj upravi zbog kako se navodi u krivi?noj prijavi, krivi?nog dela upotrebe službenog položaja

Ćorović: Policija u zdravstvenim ustanovama je dobar potez

Direktor Doma zdravlja u Novom Pazaru Ervin ?orovi? ocenio je danas da je prisustvo policije u zdravstvenim ustanovama dobar potez ministarstava zdravlja i unutrašnjih poslova jer se time pove?ava bezbednost medicinskih radnika. On je u izjavi za radio Sto plus rekao da se u krugu bolnice od danas nalazi patrola policije, ali da je zbog

Pedijatrija, neonatologija i ginekologija pod jednim krovom

Po modelu ?eškog lekara Riharda Plavke u Srbiji ?e uskoro biti formirano pet neonatalnih centara i tri regionalna, od kojih ?e jedan biti u Novom Pazaru, pišu beogradski mediji. Ovi centri uklju?uju tri specijalnosti – pedijatriju, neonatologiju i ginekologiju pod jednim krovom, sa ciljem da se smanji smrtnost novoro?en?adi. Dva neonatalna centra bi?e formirana u

Vakcine stigle i u novopazarski Dom zdravlja

Vakcine protiv sezonskog gripa stigle su i u novopazarski Dom zdravlja. Ova služba raspolaže sa 1500 doza, a svi koji žele da se zaštite mogu to u?initi nakon pregleda kod izabranog lekara Prema re?ima na?elnice Službe opšte medicine dr Nataša Mijailovi? vakcinacija se preporu?uje hroni?nim bolesnicima kao što su plu?ni, sr?ani, dijabeti?ari i bubrežni bolesnici.

Svačano uručeni ugovori za javne radove

Nacionalna služba za zapošljavanje sve?ano je uru?ila ugovore predstavnicima razli?itih preduze?a, ustanova i organizacija u okviru kojih angažuje osobe za u?eše?e u javnim radovima. Ove godine angažovano je 122 osobe za klasi?ne javne radove i 21 osobu sa invaliditetom. Javni radovi po?eli su od prvog sepetembra i mjera su aktivne politike zapošljavanja koja predvi?a odobravanje

Nekome smeta sređena ambulanta

Kako bi meštanima bila omogu?ena bolja zdravstvena usluga u Belim vodama renovirana je ambulanta. Pacijentima su stvoreni bolji uslovi za le?enje. Me?utim, to je nekima zasmetalo. Radnici Doma zdravlja su ju?e zatekli uništenu pristupnu stazu prema ambulanti u tom selu. Ambulanta u Belim vodama je bila zapuštena. Dotrajali su zidovi , pristup zgradi otežan, a

Nestašica lijekova zbog niskih cijena

Veoma niske cijene dovele su do nestašice pojedinih lijekova, jer se proizvo?a?ima ne isplati njihova proizvodnja, smatraju u apotekama koje posluju u okviru novopazarskog Doma zdravlja. Po rije?ima upravnice apoteka koje posluju pri novopazarskom Domu zdravlja Jasmine Nuševi? mogla se i o?ekivati nestašica lijekova nakon što je od nove godine stupio na snagu novi cjenovnik.

Vrh